A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 504182-2017

16/12/2017    S242

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2017/S 242-504182

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK02415
Postai cím: Kossuth Lajos tér 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Károly
E-mail: karoly.kozma@fm.gov.hu
Telefon: +36 17952396
Fax: +36 17950489
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MKB15/2016 Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági gyűjtésből származó üveg (EWC 15 01 07) csomagolási hulladékok hasznosítása 2016. évre.

Hivatkozási szám: MKB15/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MKB15/2016 Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági gyűjtésből származó üveg (EWC 15 01 07) csomagolási hulladékok hasznosítása 2016. évre.

Rész száma: 8.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági gyűjtésből származó üveg (EWC 15 01 07) csomagolási hulladékok hasznosítása 2016. évre szolgáltatásmegrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.

8. sz. rész: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása: 1 200 000 kg (fix mennyiség) +25 % mennyiségben.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/06/2016
Befejezés: 31/05/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 157-284886

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 8.
Elnevezés:

MKB15/2016 Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági gyűjtésből származó üveg (EWC 15 01 07) csomagolási hulladékok hasznosítása 2016. évre.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ARW Magyarországi Hulladékkezelő és Hasznosító Kft.
Postai cím: Kisdobos u. 21.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: info@arwmagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Magyarország közigazgatási területén keletkező lakossági gyűjtésből származó üveg (EWC 15 01 07) csomagolási hulladékok hasznosítása 2016. évre szolgáltatásmegrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.

8. sz. rész: Lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékok hasznosítása: 1 200 000 kg (fix mennyiség) +25 % mennyiségben.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/06/2016
Befejezés: 31/05/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ARW Magyarországi Hulladékkezelő és Hasznosító Kft.
Postai cím: Kisdobos u. 21.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: info@arwmagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Módosuló rendelkezések:

1. Felek rögzítik, hogy ahol a Szerződés „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság” illetve „OKTF NHI” kifejezést tartalmaz, az – a 2.2. pontban foglaltak kivételével – „Földművelésügyi Minisztérium” kifejezésre módosul.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3., illetve 4. mellékletét képező „Nyilatkozat az OKTF mennyiségen kívül a tárgyévet megelőző évben teljesített hulladék mennyiségéről” illetve „Nyilatkozat az OKTF mennyiségen kívül a tárgyévben teljesített hulladék mennyiségéről” nyomtatvány címében az „OKTF NHI” kifejezés az „FM vagy jogelődje, az OKTF NHI” szövegrészre módosul.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés V.4. pontjában az

„A Hulladékkezelőnek 2017. január 15. napjáig, az utolsó havi jelentéssel együtt nyilatkoznia kell a tárgyévben az OKTF NHI-s mennyiségen kívül a hasznosított mennyiségéről a jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozatminta szerint.”.

Szövegrész az alábbiak szerint módosul:

„A Hulladékkezelőnek az utolsó havi jelentéssel együtt nyilatkoznia kell a tárgyévben az FM vagy jogelődje, az OKTF NHI felé elszámolt mennyiségen kívül hasznosított lakossági gyűjtésből származó üveg csomagolási hulladékainak mennyiségéről a Szerződés 4. mellékletét képező nyilatkozatminta szerint.”.

4. Felek a Szerződés V. 13. pontját az alábbi mondattal egészítik ki:

„A Földművelésügyi Minisztérium képviseletében a teljesítés igazolására a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítást hatályon kívül helyező Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló új FM utasítás hatályba lépéséig V. Németh Zsolt Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős államtitkár, azt követően pedig Búsi Lajos jogosult.”.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés X.1. pontját az alábbiak szerint egészítik ki:

„A Földművelésügyi Minisztérium részéről a kapcsolattartó személy:

Név: Tímár Kata.

Tel. szám: +36 308222421.

E-mail cím: kata.timar@fm.gov.hu

A Hulladékkezelő részéről a kapcsolattartó személy:

Név: Vass Rita cégvezető.

Tel. szám: +36 309167941.

Fax: +36 95521058.

E-mail: r.vass@arwmagyarorszag.hu

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 2. c) pont ca) alpontja, valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. § (1) és (3) bekezdése értelmében az OKTF jogutódlással 2016. december 31. napjával megszűnt azzal, hogy az OKTF szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (továbbiakban: OKTF NHI) a Minisztériumba olvadt be, az OKTF-nek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára meghatározott igazgatási feladatai tekintetében a Minisztérium lett a jogutód. Az erről szóló rendelet az eljárás megindításakor még nem lépett hatályba.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 000 000.00 HUF