The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 504253-2021

Submission deadline has been amended by:  535466-2021
06/10/2021    S194

Belgium-Aartselaar: Sewage work

2021/S 194-504253

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
National registration number: 0440.691.388_173
Postal address: Kontichsesteenweg 38A (vanaf 11/10 Kontichsesteenweg 54)
Town: Aartselaar
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2630
Country: Belgium
Contact person: Dhr. Marc Van Leekwijck
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telephone: +32 34504511
Fax: +32 34583020
Internet address(es):
Main address: www.aquafin.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424335
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424335
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Sweco Belgium
Postal address: Elfjulistraat 43
Town: Gent
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Postal code: 9000
Country: Belgium
Contact person: Mevr. Tine Deckers
E-mail: tine.deckers@swecobelgium.be
Telephone: +32 92415920
Internet address(es):
Main address: http://www.swecobelgium.be
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-23455%2F2-F02
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Main activity
Other activity: Waterzuivering

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Reference number: AQFINFRA-23455/2-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45232420 Sewage work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Het totale project omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de afvalwaterzuivering RWZI Aartselaar, gelegen langsheen Cleydaellaan 16, 2630 Aartselaar met een effluentnabehandeling, bestaande uit een voorbehandeling met disc filters ter verwijdering van zwevende stoffen en een micropolluentenbehandeling met ozon en nageschakelde actief kool.

Onderhavige opdracht omvat de werken van:

Lot 2 - 23.455 – Elektromechanische werken

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
Main site or place of performance:

Aartselaar

II.2.4)Description of the procurement:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Het totale project omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de afvalwaterzuivering RWZI Aartselaar, gelegen langsheen Cleydaellaan 16, 2630 Aartselaar met een effluentnabehandeling, bestaande uit een voorbehandeling met disc filters ter verwijdering van zwevende stoffen en een micropolluentenbehandeling met ozon en nageschakelde actief kool.

Onderhavige opdracht omvat de werken van:

Lot 2 - 23.455 – elektromechanische werken

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 510
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zie bestek

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Erkenning van de aannemer in categorie V of L, klasse 7.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Aquafin NV

Information about authorised persons and opening procedure:

Openbaar

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Uitvoeringstermijn : 510 kalenderdagen

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke Rechtbank
Postal address: Bolivarplaats 20, bus 1
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021