Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 504322-2021

06/10/2021    S194

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 194-504322

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
E-mail: bernadett@drmanyoki.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése (LOT1)

Hivatkozási szám: EKR000344892021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön” - A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése című projekt engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Építési feladatok: Körtvélyesi szivattyútelep átépítése.

Meglévő szivattyútelep és mélyvezetésű töltéskeresztező nyomócsövének bontása, 1 db

Árvízvédelmi töltés megbontása, 20 fm

Új szivattyútelep építése (1 db szolgálati épülettel, 4 db szivattyú beépítésével, magas vezetésű

töltéskeresztező nyomócsővel. Kapacitás 3,2 m3/s), 1 db,

Töltésfejlesztés, 160 fm

Vízzáró résfal építése, 230 fm

Zsilipes műtárgy építése a Kenyere-éri csatornán, 1 db

Üzemi út építése a töltéskoronán 3 558 fm hosszon,

Monitoring rendszer kiépítése a szivattyútelepen, 1 db

Szivattyútelep elektromos ellátásának kiépítése, új transzformátor állomás telepítése, 1 db

Tervezési feladatok:

- Kivitelezési tervdokumentáció készítése

- Egyéb terv, amely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (kisajátítási terv, művelési ág változtatási terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági és egészségvédelmi terv, előzetes régészeti dokumentáció, tűzszerészeti hatástanulmány, bontási terv, fakivágási terv, stb.)

- Üzemeltetési vízjogi engedély kérelemhez szükséges dokumentáció összeállítása (kérelem hatósághoz történő benyújtása nem a vállalkozó feladatát képzi).

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

A részleteket a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 169 128 587.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45000000 Építési munkák
45232152 Szivattyúállomás építése
45240000 Vízi létesítmények építése
45252124 Kotrási és szivattyúzási munkák
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Mártély 0189/2; 0239/1; Hódmezővásárhely 01052; 02055; 02057

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a „Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön” - A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése című projekt engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Építési feladatok: Körtvélyesi szivattyútelep átépítése.

Meglévő szivattyútelep és mélyvezetésű töltéskeresztező nyomócsövének bontása, 1 db

Árvízvédelmi töltés megbontása, 20 fm

Új szivattyútelep építése (1 db szolgálati épülettel, 4 db szivattyú beépítésével, magas vezetésű töltéskeresztező nyomócsővel. Kapacitás 3,2 m3/s), 1 db,

Töltésfejlesztés, 160 fm

Vízzáró résfal építése, 230 fm

Zsilipes műtárgy építése a Kenyere-éri csatornán, 1 db

Üzemi út építése a töltéskoronán 3 558 fm hosszon,

Monitoring rendszer kiépítése a szivattyútelepen, 1 db

Szivattyútelep elektromos ellátásának kiépítése, új transzformátor állomás telepítése, 1 db

Tervezési feladatok:

- Kivitelezési tervdokumentáció készítése

- Egyéb terv, amely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (kisajátítási terv, művelési ág változtatási terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági- és egészségvédelmi terv, előzetes régészeti dokumentáció, tűzszerészeti hatástanulmány, bontási terv, fakivágási terv, stb.)

- Üzemeltetési vízjogi engedély kérelemhez szükséges dokumentáció összeállítása (kérelem hatósághoz történő benyújtása nem a vállalkozó feladatát képzi).

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

A részleteket a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1 alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (egész hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2 alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (egész hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.3.0 „Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön” sz. projekt forrásaiból történik.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 084-213205
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése (LOT1)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Fax: +36 56425068
Internetcím: http://www.kotiviepb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 188 479 800.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 169 128 587.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési, engedélyeztetési feladatok

új szivattyútelep építése részfeladatai

töltésépítés részfeladatai

vízzáró résfal építés részfeladatai

zsilipes műtárgy építés részfeladatai

monitoring rendszer kiépítés részfeladatai

elektromos munkák részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte az ajánlatok értékelését az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatára az eljárás

során nem került sor. Ezen ajánlattevő adatai és a megajánlott értékelési szempontok:

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.

Adószám: 13445762-2-09

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 223 550 000

2. Az M.2.1 alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (egész hónapokban, 0-36 hónap): 45

3. Az M.2.2 alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (egész hónapokban, 0-36 hónap): 57

Ajánlattevő neve: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés, Petőfi utca 20.

Adószám: 11053727-2-04

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 220 982 255

2. Az M.2.1 alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (egész hónapokban, 0-36 hónap): 36

3. Az M.2.2 alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (egész hónapokban, 0-36 hónap): 36

Nyertes ajánlattevő:

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (adószám: 11505561-2-16)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/10/2021