Árubeszerzések - 504328-2017

16/12/2017    S242    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

2017/S 242-504328

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Kft.
AK24320
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuhanyik Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00141)
Telefon: +36 13363390
E-mail: zoltan.szuhanyik@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuhanyik Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00141)
Telefon: +36 13363390
E-mail: zoltan.szuhanyik@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu

I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Víz és városi autóbusz szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére munkavédelmi felszerelések szállítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
18100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére munkavédelmi felszerelések szállítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. Munkavédelmi eszközök

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18443000
18142000
18444200
37535292
18143000
33735100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

Országosan 27 telephelyen a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Munkavédelmi eszközök

A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a termékeket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben - ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben és raktárak szerinti leosztásban - folyamatosan konszignációs készleten tart.

Logózást igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 15 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 10 munkanap.

Logózást nem igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 10 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5 munkanap.

A konszignációs raktárakból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

A szerződés lejárata időpontjában a bizományosi raktárban lévő Társasági logóval ellátott munkaruházatot a Vevő átveszi és a szerződés lejáratát követő 5 munkanapon belül Eladónak bizományosi felhasználói jelentést küld. A logózást igénylő munkaruházatok hibás teljesítése esetén a hibás termékek megsemmisítéséről az Eladó a költségek viselése mellett köteles gondoskodni.

Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül, logózott termék esetében 5 munkanapon belül ki kell szállítani, a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő - Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés esetén - előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő éves szinten legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5 %-ának leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.

Éves keretösszeg: nettó 28. 300 000 HUF/év.

Várható éves mennyiség 18 202 db.

A megajánlott termékeknek az alábbi preferált termékkörből („vagy azzal egyenértékű”) kell származnia: Delta Plus, Portwest, Cerva, Uvex, 3M, Würth, Förch, Berner. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24 hónap, kivéve, ha jogszabályi kötelező rendelkezése, vagy gyártó, beszállító ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő/biztosít. Jótállási kötelezettségeit az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 28 300 000,- HUF/év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet. A nyertes ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt, a megrendelésre kerülő éves mennyiséget 5 461 db-bal, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig megemelje.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. Védő lábbeli

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18830000
18815000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

Országosan 27 telephelyen a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész Védő lábbeli

A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a termékeket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben - ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben és raktárankénti leosztásban - folyamatosan konszignációs készleten tart.

A Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 10 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5 munkanap.

A konszignációs raktárakból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül ki kell szállítani, a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő - Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés esetén - előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő éves szinten legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5 %-ának leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.

Éves keretösszeg: nettó 60 700 000 HUF/év.

Várható éves mennyiség 9 224 db.

A megajánlott termékeknek az alábbi preferált termékkörből („vagy azzal egyenértékű”) kell származnia: Delta Plus, Portwest, Coverguard, Dickies, Ardon, Cerva, Uvex, Würth, Förch, Berner. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24 hónap, kivéve, ha jogszabályi kötelező rendelkezése, vagy gyártó, beszállító ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő/biztosít. Jótállási kötelezettségeit az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 60 700 000,- HUF/év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet. A nyertes ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt, a megrendelésre kerülő éves mennyiséget 2 767 db-bal, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig megemelje.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. Kesztyű

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18141000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

Országosan 27 telephelyen a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Kesztyű

A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a termékeket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben - ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart.

A Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 10 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5 munkanap.

A konszignációs raktárakból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül ki kell szállítani, a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő - Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés esetén - előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő éves szinten legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5 %-ának leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.

Éves keretösszeg: nettó 41 100 000 HUF/év.

Várható éves mennyiség 92 340 db.

A megajánlott termékeknek az alábbi preferált termékkörből („vagy azzal egyenértékű”) kell származnia: Delta Plus, Portwest, Dickies, Ardon, Cerva, Uvex, Würth, Förch, Berner. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24 hónap, kivéve, ha jogszabályi kötelező rendelkezése, vagy gyártó, beszállító ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő/biztosít. Jótállási kötelezettségeit az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 41 100 000,- HUF/év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet. A nyertes ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt, a megrendelésre kerülő éves mennyiséget 27 702 db-bal, legfeljebb az éves keretösszeg +30 %-áig megemelje.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4. Munkavédelmi és munkaruházat

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18200000
18130000
18140000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

Országosan 27 telephelyen a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4. rész: Munkavédelmi és munkaruházat

A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a termékeket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben - ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart.

Logózást igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 15 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 10 munkanap.

Logózást nem igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 10 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5 munkanap.

A konszignációs raktárakból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

A szerződés lejárata időpontjában a bizományosi raktárban lévő Társasági logóval ellátott munkaruházatot a Vevő átveszi és a szerződés lejáratát követő 5 munkanapon belül Eladónak bizományosi felhasználói jelentést küld. A logózást igénylő munkaruházatok hibás teljesítése esetén a hibás termékek megsemmisítéséről az Eladó a költségek viselése mellett köteles gondoskodni.

A szerződés lejárata időpontjában a bizományosi raktárban lévő Társasági logóval ellátott munkaruházatot a Vevő átveszi és a szerződés lejáratát követő 5 munkanapon belül Eladónak bizományosi felhasználói jelentést küld.

Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül, logózott termék esetében 5 munkanapon belül ki kell szállítani a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő - Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés esetén - előteljesítésre jogosult.. Ajánlatkérő éves szinten legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5 %-ának leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.

Éves keretösszeg: nettó 85 400 000 HUF/év.

Várható éves mennyiség 21 068 db.

A megajánlott termékek legalább 80 %-ának (min. 16 854 db) az alábbi preferált termékkörből („vagy azzal egyenértékű”) kell származnia: Delta Plus, Portwest, Coverguard, Dickies, Ardon, Cerva, Uvex, Würth, Förch, Berner. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24 hónap, kivéve, ha jogszabályi kötelező rendelkezése, vagy gyártó, beszállító ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő/biztosít. Jótállási kötelezettségeit az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 85 400 000,- HUF/év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet. A nyertes ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt, a megrendelésre kerülő éves mennyiséget 6 320 db-bal, legfeljebb az éves keretösszeg +30 %-áig megemelje.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át.

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerintin felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint, valamennyi rész vonatkozásában:

M1).

A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével.

A R. 22. § (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a szállítás (referencia) tárgya,

— a teljesítés ideje (kezdete és vége (év/hónap/nap)),

— a szállítás mennyisége,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

M2) A R. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány, vagy a R. 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a R. 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása és egyenértékűség indokolása.

Közös ajánlattevők az M1)-M2) pontokban foglalt követelménynek a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembe vételével együttesen is megfelelhetnek, az M2) követelménynek elegendő ha egyikük megfelel. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha.

M1).

Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti, összesen legalább az alábbi mennyiséget elérő a közbeszerzés tárgya szerinti termék szerződésszerű szállításra vonatkozó referenciával:

1. rész Munkavédelmi eszközök 13 652 db

2. rész Védő lábbelik 6 918 db

3. rész Kesztyű 69 255 db

4. rész Munkavédelmi és munkaruházat 15 801 db

Az alkalmasság legfeljebb 5 (öt) referenciával igazolható.

M2) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre, egyéni munkavédelmi eszközök, felszerelések forgalmazására vonatkozó (vagy elnevezésében nem teljesen egyező, de jelentésében azonos) tevékenységre érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy a R.24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevő a nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetést köteles vállalni.

Késedelmi kötbér a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a/nap. Maximális mértéke a logózást nem igénylő termék esetében 6 %, a logózást igénylő termékek esetében 20 %.

Kötbéralap: a késedelemmel érintett Termék nettó ellenszolgáltatásának összege.

A meghiúsulási kötbér 10 %, alapja:

— a megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsult megrendelés le nem szállított mennyiségének nettó ellenértéke,

— a teljes szerződés meghiúsulása esetén az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke.

Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vevő, ha az Eladó az átadás-átvétel során megállapított hibát vagy hiányosságot 3 munkanapon belül nem javítja ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke 10 %.

Teljesítési biztosíték a teljes nettó ellenérték 5 %-a, maximum 2 000 000 HUF.

A részletes előírásokat lásd a Dokumentációban.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alátartozik. Fizetési késedelemre a Ptk. 6:155. § irányadó. Vevő előleget nem fizet.

Az elszámolás a 2007. évi CXXVII. tv 58. § alapján határozott időre szólónak minősül. Ajánlatkérő a tárgyhavi felhasználásról a tárgyhónap utolsó napját követő 5 munkanapon belül Nyertes Ajánlattevőnek bizományosi felhasználói jelentést küld. A bizományosi felhasználói jelentés alapján Nyertes Ajánlattevő havonta számlát állít ki.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

1) Ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. r. szerint.

2) Az árlejtést az 1.3. rész esetében az ajánlati ár vonatkozásában, a 4. rész esetében a részszempontok vonatkozásában folytatja le, de az árlejtés során csak az 1. részszempont „Mindösszesen nettó ajánlati ár” értékére lehet licitálni.

További információ a dokumentációban.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/01/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/01/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, H-1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)(4) és (6) pontja szerint. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a letöltést a kitöltött, aláírt átvételi elismervénnyel igazolja.

2. Az ajánlatokat munkanapokon (H-CS) 9-16 óráig, (P) 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

3. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

a. Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

b. nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek. szerint.

c. Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint.

d. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt.66. § (6) bek. szerinti adatokat.

e. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

f. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

g. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35. § szerint.

h. Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról.

i. A megajánlott termékek megfelelőségét igazoló iratok és a Részletes árajánlat kitöltve és beárazva, cégszerűen aláírva az ajánlathoz csatolandó.

4. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését az 1-3. részek esetében a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja (legalacsonyabb ár) szerint végzi, a 4. rész esetében a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint (a legjobb ár-érték arány) értékeli; Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-100 pont. Az értékelés módszere; 1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, 2. Preferált termékek aránya: egyenes arányosítás. Az értékelés részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Preferált termékek aránya vonatkozásában minimálisan elvárt vállalás 80 % (min. 16 854 db).

5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza, és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

9. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

10. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

11. Ajánlatkérő a III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/12/2017