W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 504407-2021

06/10/2021    S194

Niemcy-Emden: Przepompowywanie

2021/S 194-504407

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-480538)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee
Miejscowość: Emden
Kod NUTS: DE942 Emden, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 26725
Państwo: Niemcy
E-mail: wsa-ems-nordsee@wsv.bund.de
Tel.: +49 4921-8020
Faks: +49 4921-802379
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wsa-ems-nordsee.wsv.de/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nassbaggerarbeiten zur Unterhaltung des Fahrwassers der Außenems 2022/2023

Numer referencyjny: 2021214018
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Die auszuführenden Bauleistungen sind Nassbaggerarbeiten zur Erhaltung und Wiederherstellung der erforderlichen Tiefen und Breiten innerhalb der Außenems von km 40,7 bis 73,2. Im Zeitraum von Januar 2022 bis Juli 2023 sind ca. 8 Mio m³ Boden zu baggern, zu fördern und zu verbringen.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-480538

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dieser Auftrag kann verlängert werden
Zamiast:

ja

Powinno być:

nein

Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Beschreibung der Verlängerungen
Zamiast:

ja

Powinno być:
VII.2)Inne dodatkowe informacje: