Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 504535-2021

06/10/2021    S194

Poland-Poznań: Diagnostic agents

2021/S 194-504535

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postal address: ul. Szpitalna 27/33
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-572
Country: Poland
Contact person: mgr Krzysztof Dambek, ,mgr Agata Konopińska, Beata Zoellner
E-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl
Telephone: +48 618491375
Fax: +48 618491562
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Town: Poznań
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
E-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Reference number: PN 11/21
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych- 12 pakietów. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 2 w dokumencie JEDZ – elektronicznie, zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Test do oznaczania lekowrażliwości drożdży

2.Bulion do inokulacji testu

3.Sterylna woda destylowana

4.Płytka

5.Płytka kontaktowa

Pakiet składa się z 5 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Zestaw do wytworzenia atmosfery beztlenowej z torebką

2.Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej

3.Klipsy zaciskowe wielokrotnego użytku do torebki

4.Worki do autoklawowania

Pakiet składa się z 4 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczepy wzorcowe do wewnętrznej kontroli jakości

Pakiet składa się z 21 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Paski z gradientem stężeń chemioterapeutyków

Pakiet składa się z 34 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Test biochemiczny do identyfikacji gronkowców

2.Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek

3.Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek

4.Test biochemiczny do identyfikacji paciorkowców

5.Probówki PS z korkiem

6.Pasek testowy

7.Probówki do przygotowywania zawiesiny

8.Dzierżawa skalibrowanego densytometru

Pakiet składa się z 8 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Pojemniki do moczu

2.Pojemniki do kału

3.Pojemnik do dobowej zbiórki moczu

4.Naczynka

5. Pipeta Pasteura niesterylna

6.Probówki okrągłodenne

7.Korki do probówek

8.Probówki wirówkowe

9.Probówki z PP

10.Korki uniwersalne do probówek

11.Probówki

12.Probówki z PS

13.Korki do probówek

14.Kuwety PS makro

15.Bagietki laboratoryjne plastikowe

16.Pojemnik histopatologiczne o różnych pojemnościach

17.Końcówki do pipet automatycznych

18.Probówki do głębokiego mrożenia

Pakiet składa się z 25 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Strzykawki do gazometrii

Pakiet składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Zestaw do oznaczania kwasu

2Test aglutynacji lateksowej .

Pakiet składa się z 2 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Zestawy izotopowe

Pakiet składa się z 2 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Zestawy izotopowe

Pakiet składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynnik i materiały zużywalne do dzierżawionych aparatów Alinity i, Alinity c w posiadaniu Zamawiającego

Pakiet składa się z 34 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

dostawa testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. O

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192500 Test tubes
33694000 Diagnostic agents
33696200 Blood-testing reagents
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynnik do dzierżawionego aparatu ACL TOP 550 CTS w posiadaniu Zamawiającego

Pakiet składa się z 14 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SWZ).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 i nr 8 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2021
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2021
Local time: 09:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

C. Dokumenty składające się na ofertę. Treść oferty

1. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ

1) Opis/wykaz przedmiotu zamówienia, zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ,

2).Pakiet nr 1 ;

- Aktualną metodykę wykonania i odczytu testu oznaczenia wartości MIC związków przeciwgrzybiczych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.

- Kartę specyfikacji produktu - dotyczy pozycji 4, 5.

Pakiet nr 2 ;

- Metodykę wytworzenia atmosfery beztlenowej.

- Instrukcję dotyczącą wskaźnika atmosfery beztlenowej.

Pakiet nr 4 ;

- Aktualna metodyka oznaczania wartości MIC chemioterapeutyków, z uwzględnieniem warunków inkubacji, wykonania inokulum, rodzaju podłoża.

- Przewodnik odczytu wartości MIC z paska z gradientem stężeń.

.

Pakiet nr 5 ;

Aktualną metodykę wykonania testu, dotyczy lp.1-4 i 6:

- do identyfikacji gronkowców,

- do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych niefermentujących,

- do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych z rodziny Enterobacterales,

- do identyfikacji paciorkowców,

- do wykrywania oksydazy cytochromowej

Pakiet nr 7 ;

Potwierdzenie parametrów - instrukcjami / metodykami / w następującym zakresie:

a) Strzykawka z suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową buforowaną wapniem (o stężeniu 50 - 80 IU/ml).

b) Strzykawki z zakończeniem typu Luer o pojemności 2 ml, do pobierania krwi tętniczej

Pakiet nr 8 ;

Ad.1-2 - metodyki wykonania oznaczeń

Pakiet nr 9 ;

Harmonogram dostaw zestawów diagnostycznych, który jest integralną częścią Kalendarza Znakowań

Pakiet nr 10 ;

Harmonogram dostaw zestawów diagnostycznych.

2) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego oraz posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaoferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem (np. CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności) i że zaoferowane dostawy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L. Nr 117, str. 1)*.

Wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku gdy wyżej wymieniony dokument nie jest wymagany Wykonawca składa oświadczenie z dopiskiem –NIE DOTYCZY.

2) oświadczenie JEDZ.

• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (JEDZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

• Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem (JEDZ) także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiedniego spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , w zakresie w jakim wykonawca powołuję się na jego zasoby.

• Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – jeżeli na etapie składania oferty są znane.

3) Dowód wniesienia wadium

4) Pełnomocnictwo:

a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę s

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX (art. 505–590) Pzp. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA. Adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do ww. informacji: (www.uzp.gov.pl).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021