Supplies - 504641-2021

06/10/2021    S194

România-Timișoara: Catetere

2021/S 194-504641

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Număr naţional de înregistrare: 4483447
Adresă: Strada: Hector, nr. 2A
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300074
Țară: România
Persoană de contact: Serv. Achizitii
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telefon: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128677
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: UNITATE SANITARA
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CATETERE SI ARTICOLE PERFUZII

Număr de referinţă: 4483447_2021_PAAPD1314073
II.1.2)Cod CPV principal
33141200 Catetere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor achiziţiona catetere si articole perfuzii conform descrierilor din caietul de sarcini şi Anexa la Fişa de Date.

Valoare estimată minimă a AC este de 66755.00 lei fără TVA

Valoarea estimată maximă a AC este de 2002650.00 lei fără TVA

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pe fiecare lot in parte este specificata in Anexa B la Fisa de Date.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 002 650.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 12
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 12
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Filtru transfuzie de 18 microni hemo-nate

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194120 Articole pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tub prelungitor 300 cm

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194120 Articole pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit cateter temporar pentru hemodializa cu 3 lumene 13.5 f / 20 cm

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 180 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit de cateterizare arteriala

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SE VOR ACHIZITIONA CATETERE SI ARTICOLE PERFUZII CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI B LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

SE VOR ACHIZITIONA CATETERE SI ARTICOLE PERFUZII CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI B LA FISA DE DATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de extracție laparoscopică a specimenelor biologice cu mecanism cu inel continuu

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169400 Recipiente cu utilizare chirurgicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit seringa injector Sino Power S (single head), pentru injectoarele SinoPower-D pentru CT

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Microperfuzoare diverse marimi

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194120 Articole pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca oxigen adulti

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157110 Mască de oxigen
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SE VOR ACHIZITIONA CATETERE SI ARTICOLE PERFUZII CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI B LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

SE VOR ACHIZITIONA CATETERE SI ARTICOLE PERFUZII CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI B LA FISA DE DATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit cateter cu dublu lumen pentru terapie continua de supleere renala 14 fr / 20 cm

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 193 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit cateter cu dublu lumen pentru terapie continua de supleere renala 14 fr / 15 cm

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 64 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set terapii continue de supleere renala pentru hemofiltrare/hemodiafiltrare (adulti) ST150

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33181200 Filtre pentru dializă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SE VOR ACHIZITIONA CATETERE SI ARTICOLE PERFUZII CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI B LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 732 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

SE VOR ACHIZITIONA CATETERE SI ARTICOLE PERFUZII CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI B LA FISA DE DATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord (tub conector) pentru seringa compatibila cu injectoarele SinoPower-D pentru CT

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Magazia unitatii – bd. 16 Dec. 1989, nr. 22-24, Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Se vor achizitiona catetere si articole perfuzii conform caietului de sarcini si anexa fisa de date.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificatul de inregistrare fiscala

- certificat constatator emis de ONRC

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru sediul social, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat dator

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Manager: Dr. Daniel Malita

Dir Fin Contabil: Ec. Sanda Damian

Sef Serviciu Achizitii: Ec. Jian Beatrice

Serviciu Achiziţii: Ec. Negrea Horia

Biroul Juridic: CJ Adeline Fodor

Viza CFP: Ec. Sandor Mihaela

Sef Serviciu Financiar: Ec. Boldis Roxana

Asistent Sef ATI I: As. Simona Urdareanu

Asistent Sef Neonatologie: As. Popescu Valeria

Asisten Bloc Operator: As. Badea Liliana

Sef Laborator Radiologie: Dr. Borlovan Monica

Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerința nr. 1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința nr. 2

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca,ca sunt avizati cf.art.2 din Anexa la Ordin 566/2020 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a titlului XX din Lg.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind dispozitivele medicale si art.926 si 927 din Lg 95/2006 ,in termen de valabilitate.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre op.ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pt activitati de import,comercializare si distributie sau in cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise in tara de rezidenta ,in termen de valabilitate la data prezentarii, vor fi transmise la solicitarea autoritatii contractante., doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin 2/lg 98/2016 coroborat cu prev art 132 alin 2/HG395/2016.

DUAE se depune (dupa caz) si de catre tertul sustinator.Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant in oferta ,autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pt partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care doua sau mai multe oferte au aceeasi valoare totala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii se vor solicita noi propuneri financiare , fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare din clasament. Fiind acord cadru cu maxim 3 operatori departajarea se face pe fiecare loc in parte. In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte pe locul 1 se va solicita o noua propunere financiara, iar locul 1 va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are valoarea cea mai scazuta, iar celalalt va fi eliminat. In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte pe locul 2 se va solicita o noua propunere financiara, iar locul 2 va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are valoarea cea mai scazuta, iar celalalt va fi eliminat. In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte pe locul 3 se va solicita o noua propunere financiara, iar locul 3 va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are valoarea cea mai scazuta, iar celalalt va fi eliminat. Reofertarea se face cu doua zecimale.Se vor solicita reofertari pana la departajare. Toate documentele care nu sunt in limba romana se depun traduse in limba romana. Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op. economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de ‘’SAU ECHIVALENT’’(art.56 din Legea 98/2016).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Acestea sunt cele prevazute in art 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OFICIUL JURIDIC
Adresă: str. Hector, nr, 2A, etaj 1
Localitate: Timisoara
Cod poștal: 300074
Țară: România
E-mail: ademiha2001@yahoo.com
Telefon: +40 256200048
Fax: +40 256200046
Adresă internet: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/10/2021