Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 504680-2021

06/10/2021    S194

Poland-Białystok: Medical equipments

2021/S 194-504680

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
National registration number: NIP: 9661330466
Postal address: ul. Ogrodowa 12
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-027
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl
Telephone: +48 856646708
Fax: +48 857435913
Internet address(es):
Main address: www.onkologia.bialystok.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34016c04-1dbb-48af-ac18-e9eb63b8bcaa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń medycznych

Reference number: DZP.261.18.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia wraz (jeżeli dotyczy) z montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem, oddaniem do eksploatacji i przeszkoleniem personelu.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Description of the procurement:

Wideogastroskop.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Description of the procurement:

Wideokolonoskop.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33169100 Surgical laser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Description of the procurement:

Laser holmowy i inne urządzenia.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylizator plazmowy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat USG.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Description of the procurement:

Doposażenie toru wizyjnego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy dostawy (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

2. Zapisy dotyczące dopuszczalności zmian umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umów (Załącznik nr 4 i 5 do SWZ) i Dziale VII Rozdziale 3 Pzp.

3. Termin płatności określono w projektowanych postanowieniach umowy dostawy (Załącznik nr 4 do SWZ)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, t.j. ze zm., zwanej dalej Pzp), zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 Pzp, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Zgodnie z umowami zawartymi przez Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku z Województwem Podlaskim, zamawiający zobligowany jest do rozliczenia przyznanych środków

z dotacji docelowych w terminie do 17.12.2021 r. Biorąc pod uwagę powyższe, skrócenie terminu składania ofert oznacza możliwość wcześniejszego udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy i tym samym wydłużenia terminu dostawy wymaganych urządzeń. Oznacza to również zmniejszenia ryzyka utraty dotacji.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: Pracownicy Działu Zamówień Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

2. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

2.1. Formularz ofertowo-cenowy.

2.2. Formularz z opisem przedmiotu zamówienia.

2.2. Oświadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

2.3. Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

2.4. Jeżeli dotyczy: Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp.

2.5. Jeżeli dotyczy: Gwarancje lub poręczenia

2.6. Jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

2.7. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.8. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

3.2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3.3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

3.3.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp.

3.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego.

3.3.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji.

3.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

4. Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021