Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 504707-2020

23/10/2020    S207

Magyarország-Paks: IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások

2020/S 207-504707

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút utca 1.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Telefon: +36 13280630
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.mvm-informatika.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fejlesztés MVMI MS Dynamics CRM2011 rendszerében

Hivatkozási szám: EKR000190222020
II.1.2)Fő CPV-kód
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a keretmegállapodás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy nyertes ajánlattevőtől közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre. Ajánlatkérőnek előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs.

A keretmegállapodás keretösszege: 161 000 000 HUF.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 161 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Vasút utca 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a keretmegállapodás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy nyertes ajánlattevőtől közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre. Ajánlatkérőnek előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs.

A keretmegállapodás keretösszege: 161 000 000HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.1. alkalmassági követelményben bemutatott szakemberek összesített többlettapasztalata (hónap, min. 0–max. 240 hónap) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg nem merül ki a keretmegállapodás időtartama alatt, úgy Ajánlatkérő a keretmegállapodás eredeti időtartamát a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónapig meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott áron kell teljesítenie. A meghosszabbításról szóló döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejártát megelőző hónap utolsó napjáig a keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően jelezni nyertes ajánlattevőnek.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ár (Óradíj (nettó HUF/óra)) értékelési részszempont alszempontjai:

1.1. Junior fejlesztői óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 10

1.2. Senior fejlesztői óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 20

1.3. Projektvezető óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 10

1.4. Business Analyst óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 20

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 103-248665
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fejlesztés MVMI MS Dynamics CRM2011 rendszerében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nolimit CRM Solutions Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci Út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
Internetcím: http://nolimitcrm.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 161 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 161 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Nolimit CRM Solutions Informatikai Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Váci út 76- 7. em.) – adószám: 25592263-2-41

Ajánlattevők:

1. Nolimit CRM Solutions Informatikai Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 7. em.) – adószám: 25592263-2-41

2. Qualysoft Informatikai Zrt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – adószám: 12587300-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2020