Szolgáltatások - 504763-2020

23/10/2020    S207

Magyarország-Budapest: Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások

2020/S 207-504763

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63467352
Postai cím: Bajcsy Zs. út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gergely
E-mail: molnar.gergely@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727594
Fax: +36 13183460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.blkf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Okos parkolás IV.

Hivatkozási szám: EKR000800332020
II.1.2)Fő CPV-kód
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Okos parkolás, IV. Okos parkolási szolgáltatás megrendelése Bp V. kerület egyes részein a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 262 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon. Előírt feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően:

– 1 500 db egyedi szenzoros okos parkoló telepítése és üzemeltetése, valamint a parkolóhely foglaltsági adatok gyűjtése, feldolgozása és valós idejű átadása a szenzorok telepítésétől számított 5 évig.

– További legfeljebb 450 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok gyűjtését, feldolgozását és valós idejű átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítania – opcionálisan (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).

– Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltetése 5 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és további 1 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).

Üzemeltetéséhez kapcsolódó extra szolgáltatások opcionális megrendelésének biztosítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az egyedi szenzoros okos parkolási szolgáltatás vállalt megbízhatóságának 94 % feletti része, %-ban. / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata: a (burkolat szintjébe történő, tehát fúrással) telepített parkoló szenzorok száma városi utcai környezetben, azaz olyan közterületen, amely közvetlen közelében folyamatos, nem parkolási célú forgalom is halad (szakemberek neve és az egyes szakemberek által telepített parkoló szenzorok darabszáma) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 55
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

– További legfeljebb 450 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok gyűjtését, feldolgozását és valós idejű átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítani – opcionálisan (a megrendelésére AK nem vállal kötelezettséget).

– Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltetése 1 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel – opcionálisan (a megrendelésére AK nem vállal kötelezettséget).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Ajánlatkérő 2020. évi költségvetését úgy tervezte meg az alapító V. kerületi Önkormányzat, hogy abból teljes egészében 2020-ban kiépíthető legyen az okosparkolási rendszer az V. kerületben. Ez a munka el is indult, azonban a járványhelyzet és a miatta fellépő önkormányzati bevételhiány felfüggesztésre kényszerítette a projektet. Nyár közepére gyűlt össze elég pénzügyi információ, amely alapján kiderült, hogy a projekt folytatható. Azonban ez több hónapos késést jelentett az utolsó ütem közbeszerzési kiírásának elindításában. A projekt során telepítendő szenzorok fontos műszaki jellemzője, hogy azok esőben és hideg időben nem telepíthetők, mert a furatban használt kötőanyag száradási ideje rendkívül megnövekedik vagy nem is működik. Ezért a projekt idei befejezésének szempontjából fontos az eljárás gyors lefolytatása, hogy a nyertes ajánlattevő lehetőleg még az őszi-téli kedvezőtlen időjárás és esetleges újabb járványhelyzet beállta előtt el tudja végezni a telepítést.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 169-409424
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Okos parkolás IV.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38273267
Postai cím: Vértanuk útja 1.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: tabori.tamas@smartlynx.hu
Telefon: +36 703693369
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 262 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Egyedi szenzor kommunikáció biztosítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság, 26082918-2-13.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság, 2045 Törökbálint, Vértanuk útja 1., 26082918-2-13.

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok megnevezése: –

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/10/2020