S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 505073-2017

19/12/2017    S243

Holandsko-Petten: Viacnásobná rámcová zmluva na služby v súvislosti s vypracovaním plánov, poskytnutím poradenstva a podpory počas rôznych fáz projektov výstavby a/alebo obnovy.

2017/S 243-505073

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 228-474405)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.R - Resources (Brussels), JRC.R.2 - Resource Management Petten
Poštová adresa: Westerduinweg 3
Mesto/obec: Petten
Kód NUTS: NL328 Not specified
PSČ: 1755 LE
Štát: Holandsko
Kontaktná osoba: Vuskovic Lino
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Viacnásobná rámcová zmluva na služby v súvislosti s vypracovaním plánov, poskytnutím poradenstva a podpory počas rôznych fáz projektov výstavby a/alebo obnovy.

Referenčné číslo: JRC/PTT/2017/R.2/0096/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V záujme riadenia z prevažnej časti rôznych projektov výstavby a/alebo obnovy rôznej veľkosti pracovisko JRC v Pettene požaduje podporu, okrem iného, v oblasti vedenia analýz, vypracovania predbežných plánov, prípravy špecifikácií, vykonania štúdií o záležitostiach súvisiacich s výstavbou, poskytnutia poradenstva zo strany rôznych odborníkov, poskytnutia informácií pri žiadostiach o ponuky, dozoru nad vykonávaním projektu atď.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/12/2017
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 228-474405

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 15/01/2018
má byť:
Dátum: 19/02/2018
Číslo oddielu: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 18/01/2018
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 22/02/2018
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: