Servicios - 505292-2020

23/10/2020    S207

Polonia-Gdansk: Servicios de limpieza

2020/S 207-505292

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-450959)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Número de identificación fiscal: PA.280.7.2020
Dirección postal: pl. Bartoszewskiego 1
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-862
País: Polonia
Persona de contacto: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Anna Długosz; Aleksandra Bujak
Correo electrónico: przetargi@muzeum1939.pl
Teléfono: +48 583237520
Fax: +48 583237530
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.muzeum1939.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II Wojny Światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku

Número de referencia: PA.280.7.2020
II.1.2)Código CPV principal
90910000 Servicios de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II Wojny Światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku:

— część I – kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

— część II – kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II Wojny Światowej – Oddział Westerplatte w Gdańsku,

— część III – kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ odpowiednio dla części zamówienia oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ odpowiednio dla części zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/10/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-450959

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: