A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 505440-2017

19/12/2017    S243

Magyarország-Gödöllő: Magasépítési munka

2017/S 243-505440

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gödöllői Premontrei Perjelség
Nemzeti azonosító szám: AK20748
Postai cím: Takács Menyhért út 1
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Péter Piusz
E-mail: info@perfekt-tender.hu
Telefon: +36 28415483
Fax: +36 28415483
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://premontrei.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (2)
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem).

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 724 198 641.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 2072 Zsámbék, Zichy tér 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Oktatási épület.

Telek területe: 15 879 m2.

Meglévő beépített terület: 3556 m2.

A területen meglévő közművek: víz, villany, csatorna, gáz.

A jelenlegi kivitelezés fő adatai:

I / B ütem:

Földszinti nettó alapterület: 236,7 m2.

1.emeleti nettó alapterület: 677 m2

2.emeleti nettó alapterület: 667,8 m2

Tetőtéri nettó alapterület:193,1 m2.

Üres padlástér: 627 m2.

I/B ütem összes alapterület: 1774,6 m2 + 627 m2.

I/C ütem:

Földszinti nettó alapterület: 800,16 m2.

1.emeleti nettó alapterület: 858,34 m2

2.emeleti nettó alapterület: 293,34 m2

Üres padlástér: 253,8 m2.

I/C ütem összes alapterület: 1951,8 m2 + 253,8 m2.

Az I/B ütemben az elkészült szerkezetépítési munkák után a szakipar kezdődik, itt az eredetileg több periódusban, megépített.

Hátsó, nyugati szárny a külső épületkontúr mentén kortárs épületrésszel egészül ki. A parkoló felőli déli sarkon kialakított új,

Közös főbejárathoz a nyugati szárny teljes udvar felőli traktusában végig húzódó, dupla belmagasságú aulazsibongó tér kapcsolódik. Ezt a hosszanti aulateret a leendő tornaterem bejáratai és egy formailag is megjelenő vertikális közlekedőtorony (lépcső, felvonó) fogja közre, mely biztosítja az egész együttes akadálymentes belső közlekedési rendszerét. Az aulát a Táncsics M. u. felől tantermek határolják. A szárny közepén udvarra vezető lépcső, mellette kis történeti bemutató terem készül, a tetőtérben lesz elhelyezve a gépészet. Eddig elkészült a nyugati szárny teljes szerkezetépítése, tetőfedése, külső nyílászárói. A szárnyban ki kell építeni a teljes gépészeti és elektromos hálózatot, fel kell építeni a padlószerkezetek rétegeit. A falfelületeket készre kell készíteni, vakolni, látszótégla fugázást készíteni, betonfelület impregnálásokat, javításokat kell elvégezni, festeni kell.

Korlátokat, lakatos szerkezeteket, műkőelemeket kell elhelyezni.

Az I/C ütemben a meglévő funkcionálisan és műszakilag egyaránt teljesen elavult uszoda, tornatermi szárny bontása megkezdődött, a felhívásban szereplő munkák megkezdéséig le is bontják. Az így fölszabaduló területre tervezett északi szárny földszintjén a tornatermi öltözők helyiségei, kis tornaterem és 400 fős melegítő konyha és menza kapnak helyet. Fölötte, az első emeleten készül el a szabvány kosárlabdapályát befogadó tornaterem lelátó galériával, kiszolgáló szertárral, tornatanári helyiséggel. A tornaterem melletti közlekedőt híd köti össze a kápolnát kísérő térrel, ezzel biztosítva lesz az épületegyüttes körüljárhatósága. Az új épület vasbeton szerkezetű, hőszigetelő homlokzati rendszerrel. A tornaterem felett vasbeton gerendákon támaszkodó vasbeton födém készül. Az eredeti épületből megmarad a kaput és szoborfülkét tartalmazó udvari falszakasz, melyet az új szerkezetek körbe vesznek. Az épület nyugati szárnyhoz csatlakozó része magastetővel fedett, az eddig elkészült tetőt kell a tervek szerint folytatni. A tornaterem felett lapostető készül, titáncink fedésű attikával. A külső nyílászárók részben alumínium, részben műanyag szerkezetek. A belsőben úsztatott padlók készülnek parketta, greslap és műgyanta felületekkel, a tornateremben sportpadló lengő szerkezettel. A falak festettek, helyenként látványbeton, natúr tégla és kő felületekkel, vizes helyiségekben kerámia burkolatokkal. Gipszkarton és heradesign álmennyezetek készülnek.

Az építkezés során figyelembe kell venni a komplex (végső állapotot tükröző) kiviteli terveket, amelynek a műszaki leírását.

Tájékoztatásul mellékeljük. A helyszíni eltéréseket, eltakart épületszerkezeteket tervezői művezetés során építész és statikus.

Tervezővel egyeztetni szükséges. Az épület kivitelezését a már elkészült épületszerkezetek, és a tervezett leendő állapot.

Figyelembe vételével kell elvégezni. A munkálatok során meg kell védeni és megtámasztani az épület egyes megmaradó szerkezeteit.

A terület régészeti lelőhelyként, az épület műemlékként van nyilvántartva, ezért a talajszint alatti munkáknál régészeti felügyeletet kell biztosítani, bontási munkáknál az engedélyezett tervtől eltérni nem lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér (%) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 100-197695
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem).

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fejér-B.Á.L. Zrt.
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 963 196 923.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 724 198 641.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők: Fejér-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217., adószám: 25308673-2-07) - Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó u. 28., adószám: 10759358-2-44) közös ajánlattevő.

EB Hungary Invest Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76–80., adószám: 13240567-2-42).

Confector Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12., adószám: 25098367-2-43).

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési H atóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2017