Servicios - 50547-2021

01/02/2021    S21

Rumanía-Bucarest: Servicios de actualización informática

2021/S 021-050547

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Número de identificación fiscal: 14751237
Dirección postal: Str. Delea Nouă nr. 2
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030925
País: Rumania
Persona de contacto: Cristiana Stoian, Adrian Leaotă
Correo electrónico: cristina.scurtu@ancom.ro
Teléfono: +40 3372845377-358
Fax: +40 372845599-402
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ancom.org.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Autoritate națională
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM

Número de referencia: CS06
II.1.2)Código CPV principal
72540000 Servicios de actualización informática
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM conform cerintelor minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va răspunde, în mod clar si complet, tuturor solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de termenul-limita de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru:

— servicii sub formă de abonament lunar: cantitate minimă – 1 lună; cantitate maximă – 36 luni;

— servicii suplimentare de implementare update/corecții software, la cerere: cantitate minimă – 2 update/corecții software; cantitate maximă – 6 update/corecții software.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate în cadrul unui singur contract subsecvent:

— servicii sub formă de abonament lunar: cantitate minima – 1 lună; cantitate maximă – 12 luni;

— servicii suplimentare de implementare update/corecții software, la cerere: cantitate minima – 1 update/corecție software; cantitate maximă – 2 update/corecții software.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru:11.9.2019*-31.12.2019; 1.1.2020-31.12.2020; 1.1.2021-31.12.2021; 1.1.2022-10.9.2022*. *Primul contract subsecvent se va încheia pentru 11.9.2019-31.12.2019, în funcție de data semnării acordului-cadru de către ambele părți. În cazul în care primul contract subsecvent se va încheia după 11.9.2019, data de încetare a ultimului contract subsecvent, respectiv a acordului-cadru în 2022, se va determina în mod corespunzător, asa încât să nu se depășească perioada maximă de derulare a acordului-cadru. În situaţia în care contractul va intra în vigoare după 11.9.2019, valoarea abonamentului lunar pentru dreptul de acces la update și corecții pentru licențele VMware va fi recalculată în funcție de numărul efectiv de zile din luna respectivă pentru care au fost prestate serviciile.

Serviciile suplimentare de implementare update/corecții software vor fi asigurate la cerere, în funcție de necesitățile autorității contractante, iar pentru prestarea acestor servicii se va/vor încheia acte aditionale la contractele subsecvente în derulare, la momentul solicitării realizării serviciilor.

Contractele subsecvente vor fi atribuite conform calendarului estimativ de atribuire prevăzut mai sus asa încât să se asigure pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru posibilitatea de asigurare a serviciilor de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM, precum și asigurarea serviciilor suplimentare de implementare update/corecții software, conform prevederilor din caietul de sarcini. Nu se vor încheia contracte subsecvente care să se deruleze pe o perioadă mai mare de 24 de luni și prin urmare, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 164 alin. (8) din HG 395/2016 referitoare la ajustarea prețurilor.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 461 897.12 RON
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediile autorităţii contractante din mun. Bucureşti, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM (cod CPV: 72540000-2) în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în secţiunea 2): „Caietul de sarcini”.

Posibilitatea de reluare a competitiei: nu.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 36 deluni de la data semnarii de catre ambele parti.

Valoarea estimata fara TVA: 1 034 000,00 RON, fara TVA.

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 27 547,22 RON;

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 330 566,67 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 330 566,67 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minimum un contract subsecvent/an.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 111-272282
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-34832
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 8

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/12/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 944 058.18 RON
Valor total del contrato/lote: 26 145.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-15598
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 7

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 944 058.18 RON
Valor total del contrato/lote: 183 015.84 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-9217
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 145.12 RON
Valor total del contrato/lote: 26 145.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-2897
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/01/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 145.12 RON
Valor total del contrato/lote: 26 145.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-26727
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 95 865.44 RON
Valor total del contrato/lote: 95 865.44 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-26725
Denominación:

Acord-cadru de servicii având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 034 000.00 RON
Oferta más baja: 944 058.18 RON / Oferta más elevada: 944 058.18 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-40374
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/12/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 145.12 RON
Valor total del contrato/lote: 26 145.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-6202
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 145.12 RON
Valor total del contrato/lote: 26 145.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-11540
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 6

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 145.12 RON
Valor total del contrato/lote: 26 145.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SC-DAC-1791
Denominación:

Contract subsecvent de servicii nr. 9

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/01/2021
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ETA2U
Número de identificación fiscal: RO 1801821
Dirección postal: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300079
País: Rumania
Correo electrónico: licitatiitm@eta2u.ro
Teléfono: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Dirección de internet: www.eta2u.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 944 058.18 RON
Valor total del contrato/lote: 26 145.12 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departamentul achiziţii/Serviciul juridic achiziţii
Dirección postal: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030925
País: Rumania
Correo electrónico: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Teléfono: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599
Dirección de internet: www.ancom.org.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/01/2021