Árubeszerzések - 50568-2020

Submission deadline has been amended by:  118635-2020
03/02/2020    S23

Magyarország-Budapest: Mentőjárművek

2020/S 023-050568

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Telefon: +36 13503737
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dredán Csaba
E-mail: dredan.csaba@orfk.police.hu
Telefon: +36 209674752
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001496932019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001496932019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OMSZ-ORFK mentőgépjármű beszerzés 2020-2021

Hivatkozási szám: EKR001496932019
II.1.2)Fő CPV-kód
34114110 Mentőjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

MSZ EN 1789 szabvány szerinti mentőgépjárművek beszerzése a Kbt. 105 § (2) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás keretében 36 hónap időtartamban nettó 3 186 883 647 Ft. keretösszegben. AK jelzi, hogy jelen eljárásban a KM 2. rész szerinti megrendelésre a1329/2019 Korm. határozat szerinti fedezet rendelkezésre állásának figyelembe vételével történik. AK előre nem tudja meghatározni a B és/vagy C típusú gjművek megrendelésének számát, és megrendelés ütemét. AK megvizsgálta részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, ill. az esetlegesen eltérő típusok és felszereltségek a gyakorlati alkalmazás során nehézséget okozhatnak azáltal, hogy minden eszköz működtetését külön kellene ismerni,ami gazdasági és egyéb észszerűséggel nem összeegyeztethető.. A beszerzendő speciális gépjárművek egységes gazdasági funkciót alkotnak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34114110 Mentőjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, 1134 XIII. ker Róbert Károly krt. 77.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Országos Mentőszolgálat és Országos Rendőr Főkapitányság, mint közös Ajánlatkérők részére MSZ EN 1789 szabvány "B" és/vagy "C" melléklete szerinti mentőgépjármű beszerzése Kbt.105 § (2)bek.a) pont szerinti KM keretében 36 hónap időtartamban. Jelen eljárásban a közösen megvalósítandó közbeszerzési eljárást együttes ajánlatkérők nevében az OMSZ, mint ajánlatkérő folytatja le.

AK csak új állapotú,Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot.Jelen eljárásban az a gépkocsi minősül új állapotúnak,amelynek semmilyen része nem javított,hiba és sérülésmentes,AT Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, sem Magyarországon,sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, ill. próbajárműként sem használták. KKD-ban meghatározott egyedi típusú dologra való utalást vagy védjegyre hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása tette szükségessé,de AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal,hogy egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek (AT) igazolnia kell. Ajánlati árnak tartalmazni kell különösen: - üzembe és forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi adót és illetéket,minden járulékos költséget hatósági és vizsgadíjat (kulcsrakész átadás); - egyedi (MA) rendszámokkal történő forgalomba helyezést és ennek díjait, - leszállított járművekre forg.helyezést követő 60 hónap teljes körű szerviz szolgáltatást is, - időszaki műszaki / környezetvédelmi vizsga és arra való műszaki felkészítés díja (60 hónapon belül, annyi alkalommal, amely ezen időszak alatt aktuális jogszabály alapján);

— KM 2. része szerinti egyedi szerződés hatálya alatt 24 órán belüli teljes körű pótalkatrész ellátást is vállalni kell. - Várható futásteljesítmény: 60 000 -70 000 Km/év/gjmű,

— Kötelező garanciális időszak: 60 hónap vagy 300 000 Km a szerződésszerű teljesítést követő dátumtól értve (gépjárművenként),

— AK a mentőgépjárműveket a Kbt .105.§(2) bek.a) pont szerint rendeli meg. KM 2. részében a szakmai ajánlatban szereplő járműveket az értékelési szempontokra adott ajánlattevői áron és határidőben köteles szállítani.

KM 2. részének szabályai:

KM 2.rész értékelési szempontja ár. AK több ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást. Szerződés feltételei ismertek és

Keretmegállapodásban rögzítettek. Kbt.77. § (5) alapján:az eljárás (KM) első részében azonos összpontszámok esetén a rangsort AKközjegyzői sorsolással állapítja meg. AK tervezetten a KM hatályba lépését követően 59 db "C" típusú és 40 darab "B" típusú termékmegrendelését küldi ki. Összességében a tervezetten megrendelni kívánt gépjárművek száma 99 darab. Darabszám és megrendelés ideje kizárólag tájékoztató jellegű. Szakmai ajánlat keretében AT csatolja:kitöltött kereskedelmi-szakmai ajánlat excel iratot,továbbá összecsukható hordszék valamint fix kerekesszékműszaki leírását és egészségügyi tér megajánlott kivitelének műszaki dokumentációját és annak részét képező, mentőgépjármű kialakításához használt, főbb szerkezeti elemekre vonatkozó fényképeket, ezek hiányában tervrajzokat, 3D-s látványtervet, olyan értékelhető tervrajzokkal 3D-s látványtervekkel összhangban lévő (kialakítás, bútorzat jellege stb.) - minőségű saját színes fotókat, amelyeken jelen eljárásban megajánlott,általa korábban már sorozatban gyártott belső kivitellel (egészségügyi tér kialakításával) és külső kivitellel főbb,lényegi elemiben megegyező vagy magasabb technikai színvonalú mentőgépjármű egészségügyi teréről (belső kiviteléről) készültek. AK főbb elemeiben megegyező kivitel meghatározását a kiadott kereskedelmi szakmai ajánlat excelben fejtette ki. Nyertes AT köteles a gépjármű(vek) által lefutott 300 000 km-ig, de legfeljebb 5 éves koráig jótállást biztosítani, amelynek be nem tartásával kapcsolatos igényekre jótállási biztosítékot köteles nyújtani. A teljesítési biztosíték mértéke az egyedi megrendelés alapján Eladónként átadandó összes Gépjármű nettó Vételár

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Energetikai hatás (/fogyasztás/ l/100km) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 2.2. CO2 kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.3. NOx kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.4. PM (dízel) kibocsátás (mg/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3. Egyedi szerződéstől számított teljesítési határidő (min.100-max 240 nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés KM 1. és 2. részében is: Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerint,legjobb ár-érték arány alapján. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont

Ár szempont- fordított arányosítás. Minőségi szempont Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint- fordított arányosítás, Teljesítési határidő - A legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása” alapján

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő (KAP), aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. AK továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t(közösAT), ALV, KAP, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont]. Előzetes ig.: ATnek az ajánlatában a 321R .1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. Mo-i letelepedésű ATnek az ajánlatában a 321R.1.§(1) bek.nek megfelelően,a 321R. 4. és 8. § [kivéve ib)pont] foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. A nem Mo-on letelepedett AT esetében AK a 321R.4.és10.§[kivéve gb)pont] szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321R.8.§ib)és10.§gb)pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv.3.§38.pont a)b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.. Utólagos ig.: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2) bek.nek megfelelően, a 321R.III. Fejezetében(8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/k, hogy nem tartozik/nak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt .69.§(4)-(7)bek. szerint]. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321R.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt.69.§(11a) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a 321R.V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67 .§(4)bek.]. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó teszi meg.. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ekkor a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálatsorán. EKR-ben űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. csatolni kell - Kr. 21. §(1)bek. i) pontja szerint:

a) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet (továbbiakban:labor) által kiállított,az ajánlatban megajánlott belső betegtérrel rendelkező adott típusú (B", és "C") mentőgépj.,(ajánlatban megajánlott komplett alapgépj.,vagy annak nyers karosszériája) vizsgálatára vonatkozó,ténylegesen elvégzett dinamikus töréstesztet tanúsító dokumentumokat.

b)AT-nek csat. kell dinamikus töréstesztről labor által kiállított és MSZEN1789 szabv.való megfelelőséget ig.,a teljes berendezett betegtér vizsgálatának során készített vizsg.jelentést,amely tartalmazza mérési jegyzőkönyveket,és egyéb vizsgálati megállapításokat, és ezek alapján kiállított tanúsítványokat, értékelhető minőségű,és részletességű, a töréstesztről azonosítható módon készített-lehetőleg színes- fotókat;

c)MSZEN1789 szabvány előírásainak való megfelelést igazoló "B" és „C”mellékletet.

M2) Kr. 21. §(1)bek.i) pontja alapján csatolnia kell mentőgépjármű egészségügyi terébe bekerülő -AT által ajánlatában megajánlott orvostechnikai eszközök vonatkozásában- hordágy, betegszállító kerekesszék -az osztályba sorolástól függő 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet szerinti, az orvostechnikai eszközökre előírt gyártói megfelelőséget igazoló nyilatkozatot.

M3) Kr. 21. §(1)bek.i) pontja alapján csatolnia kell a mentőgépjármű egészségügyi terébe bekerülő ülések valamint rögzítő és tartórendszerek vonatkozásában labor által kiállított és MSZ EN 1789 szabv.való megfelelőséget ig. tanúsítvánnyal.

M4) Kr..21.§(1)bek. e)pont szerint a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírása.

Az ATnek a 321R.1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AT-nek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően AK a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében AK felhívja a figyelmet Kbt. 65.§ (6)-(7) bek.re, valamint 321R.3. § (2)-(3) bek. foglaltakra. AK hivatkozik a 321R.24. § (1) bek.re és a 424/2017. Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan Ajánlattevő,ha.

M1.szerz.teljesítésére,ha nem rendelkezik:

a) "megfelelt” minősítésű -AK által elvárt,AT ajánlatában ajánlott belső betegtérrel rendelkező "B" és „C”típ. mentőgjmű ütközési biztonságát tanúsító,tényl. elvégzett dinamikus törésteszt elvégzését igazoló labor által kiáll.doku-mal.

Tanúsítani kell „C” típ. mentőgépj.,ütközési biztonságát, műszaki köv. maradéktalanul megfelelő és AT által megajánlott belső betegt rend. „C” típ.mentőgépj. vizsg. vonatkozó,(megajánlott komplett gépj.,vagy annak nyers karosszéria eü-i tér szerkezetén)tényl.elvégzett dinamikus töréstesztet ig. teljes körű tanúsítvány és azt megalapozó teljes körű dok. bemutatásával.A csatolt dok., adataiból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie,hogy dinamikus törésteszt kiterjedt AK által elvárt,AT ajánlatában megajánlott, teljes berendezett betegtér minden elemére,így tároló egységekre (szekrényekre stb),ülő alkalmatosságokra,hordágyakra,palackrögzítő rendszerekre, valamint annak is, hogy a betegtér berendezései,eszközök,felszerelések ütközés,borulás esetén megfelelő biztonságot nyújtanak bent tartózkodók számára.

b)MSZ EN 1789 szabv-nak való megfelelőséget igazoló,teljes berendezett betegtér vizsgálatának során készített vizsgálatáról szóló tanúsítvánnyal,amely tartalmazza részüket képező mérési jegyzőkönyveket,és egyéb vizsgálati megállapításokat és ezek alapján kiállított tanúsítványokat,és értékelhető minőségű,töréstesztről készített-lehetőleg színes-fotókat;

c)MSZ EN 1789 szabv. előírásainak való megfelelést igazoló "B" és „C” melléklettel.

M2.szerz.telj-re,ha nem rendelkezik mentőgjmű. eü.terébe bekerülő-AT által ajánlott-orvostechnikai eszközök-hordágy,betegszállító kerekesszék-vonatkozásában osztályba sorolástól függőill.4/2009.(III.17.)EÜM r.szerinti,orvostechnikai eszközökre előírt megfel-t igazoló nyil-tal v. tanúsítvánnyal.

M3.szerző.teljesítésére (közös AT esetében amennyiben legalább egyikük)nem rendelkezik mentőgjmű eü.terébe bekerülő ülések valamint rögzítő és tartórendszerek vonatkozásában labor által kiáll. MSZEN 1789 szabv. való megfelelést igazoló-vagy ezzel egyenértékű -tanúsítvánnyal.

M4.ha nem rendelkezik- ajánlattételi határidőben-érvényes mentőgjmű gyártására,száll-ra vonatkozó ISO 9001:2008(vagy azzal egyenértékű) szabv.szerinti,függ.akkr.szerv. által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékűvel.AK egyenértékű tanúsításnak és minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen,de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkr. szervezettől származó,besz. tárgyához illeszkedő tanúsítást,amennyiben:

— ISO9001 ágazat specifikus szabv.szerinti,vagy,

— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabv. szerinti.

Kapacitás szervezet bevonása.

AT Kbt.67.§ 3)bek.:előírt alk-i köv.más szervezet kap.támaszkodva is megfelelhet. Kbt.65.§(7)bek.alapján ajánlatban)meg kell jelölni KAP.szerv-et és felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.-i követelmény(eke)t,amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(AT ESPD-jében ALFA szakasz kitöltése ez esetben is szükséges„ igen”) válasz. Ajánlatba be kell nyújtani KAP.szerv/személy részéről is Kbt.67.§(1)bek.szerinti ESPD-t.

Csatolni kell KAP.szerv/személy olyan szerződéses v.előszerződésben vállalt köt.váll.tartalmazó okiratot,amely alátámasztja, hogy szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Okiratnak mindkét félnek aláírását tartalmaznia kell.

Kbt.65.§(6) bek:előírt alk. követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek, jogszabályok is vonatkoznak:

— A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet,

— A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet,

— A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet,

— A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/03/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/03/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR rendszerben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)

Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §. tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, 424R. rendelet szabályai szerint. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi(http://nekszt.hu).

2. AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e) pontot.

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell: Kbt.66.§(2)és(5)-(6),67.§(1)és(3)(4),65.§(7)esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok.

4. Ajánlathoz csatolni kell AT./ALV./KAP. esetében ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását

5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6. Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK 35.§(8)bek.alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill.(9)bek.szerinti projekttársaság

Létrehozását.

7. Ha AT ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban,így szétválási,kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

8. AK 321R.V. Fejezetben (minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg Alk.feltételeit.

9. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

10. IV.2.6) pont: AK 2 hón 60 napot ért Kbt.81.§(11) bek.ben foglaltak alapján,foly.-ba épített ell.

11. Irányadó: Kbt.47.§(2) bek.

12. Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

13. Nyertes AT 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ezek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés szerződéstől való visszalépésnek minősül.

14. IV.2.4) pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni.

15. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében átszámítást tartalmazó iratot csatolni kell.

16. AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6) bek.alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

17. FAKSZ: Derzsényi Attila 00197

18. KM-ben részes AT-k 2011.évi CXCV. tv. 41.§ (6) alapján átláthatósági nyil-ot kötelesek benyújtani szerződéskötésig (KM). Ennek elmaradása KM-től való visszalépésének minősül

19. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely szerződés jellegét, teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill. az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak,és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl. bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítási cím mód.) nem minősül Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

20. AK hivatkozik:Kbt. 131. § (4). (A IV .1.3) pontban meghatározott keretszámban részes valamely AT visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során (rangsor szerint) a következő legkedvezőbb (4) AT-vel köt szerződést, ha őt írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) alapján).

21. AK Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján jár el.

22. Egyedi megrendelések teljesítési ideje nem haladhatja meg a 240 naptári napot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ -a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2020