Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 50599-2023

25/01/2023    S18

Belgien-Brüssel: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 018-050599

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vlaamse Bouwmeester
Nationale Identifikationsnummer: 0316.380.841_22117
Postanschrift: Havenlaan 80 bus 20
Ort: Brussel
NUTS-Code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
E-Mail: bouwmeester@vlaanderen.be
Telefon: +32 478594065
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vlaamsbouwmeester.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470481
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470481
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Volledige studieopdracht voor het ontwerpen van een collectief woonproject voor 96 personen met een beperking, de architectuuropdracht voor het bouwen van een eerste fase van 32 woningen en een ontwerpopdracht voor de inrichting van de buitenruimtes die aansluiten bij de woningen.

Referenznummer der Bekanntmachung: VB-OO4503_Lokeren_Zorgwoningen Emiliani vzw-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Emiliani vzw biedt ondersteuning aan een 220-tal volwassenen met een verstandelijke beperking in het Oost-Vlaamse Lokeren. Het betreft ondersteuning op maat bij wonen, werken, leren en vrije tijd. De noden van de cliënten zijn divers want de doelgroep is breed: sommigen kunnen en willen nog veel zelf doen, maar een aanzienlijk aantal personen met ernstige en meervoudige beperkingen heeft op elk moment van de dag veel zorg nodig. Iedereen, ongeacht de leeftijd of de ondersteuningsnood, kan bij Emiliani terecht. Emiliani heeft hierbij zowel aandacht voor de persoon met een beperking als voor zijn of haar netwerk.

De dienstverlening is overwegend residentieel en situeert zich tussen de Krekelstraat, Molenstraat en het Molenbergplein te Lokeren. De site ligt op wandelafstand van het centrum en van het natuurreservaat Het Molsbroek. De voorziening bestaat vijfenzestig jaar en heeft verschillende bouwfases achter de rug. De oudste gebouwen op deze locatie zijn in gebruik genomen begin jaren 1990, de jongste vleugel dateert van 2005.

De zorgsector is in volle evolutie. Met het oog op de vermaatschappelijking van de zorg streeft Emiliani naar een inclusieve omgang met mensen met blijvende beperkingen. Dit impliceert dat zij een volwaardig sociaal leven kunnen leiden en toegang hebben tot alle diensten in de samenleving. Een voorziening voor zorg en ondersteuning moet dan ook toegankelijk zijn en geen uitsluiting of separatie in de hand werken. 

Vanaf 2023 wil Emiliani werk maken van een gefaseerde ontwikkeling van de centrale site Krekelstraat-Molenstraat-Molenbergplein voor 96 personen. De beoogde doelgroep zijn volwassenen met een eerder complexe ondersteuningsvraag. Ter voorbereiding liet Emiliani een mastervisie uittekenen, getiteld ‘Inclusief Emiliani’. De focus ligt onder meer op de realisatie van kleinere woongroepen, een gebouw op maat van de omgeving en met een duidelijke relatie met de straat. De ambitie is om iedere woongroep een royale buitenruimte te geven en een eigen toegang aan de straat, zodat er bijna op vanzelfsprekende wijze huiselijkheid ontstaat.

De opdracht omvat twee onderdelen:

de architectuuropdracht voor de ontwikkeling van een hedendaags collectief woonconcept op maat van de zeer specifieke doelgroep

een ontwerpopdracht voor de inrichting van de diverse buitenruimtes die in het masterplan worden gedefinieerd.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 311 143.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Volledige studieopdracht voor het ontwerpen van een collectief woonproject voor 96 personen met een beperking, de architectuuropdracht voor het bouwen van een eerste fase van 32 woningen en een ontwerpopdracht voor de inrichting van de buitenruimtes die aansluiten bij de woningen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 311 143.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van Architecten, hetzij ingeschreven zijn in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land van vestiging dan wel voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde van Architecten

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/02/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 24 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internet-Adresse: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023