Dienstleistungen - 506331-2021

06/10/2021    S194

Rumänien-București: Gelegenheitsflugverkehr

2021/S 194-506331

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 186-483090)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI
Nationale Identifikationsnummer: 22084517
Postanschrift: Strada: Cpt. Av. Alexandru Serbănescu, nr. 50
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gheorghe Mirescu
E-Mail: achizitii.igi@mai.gov.ro
Telefon: +40 0213132331
Fax: +40 0213132331
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.igi.mai.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport aerian ocazional intern si international de pasageri

Referenznummer der Bekanntmachung: 22084517_2021_PAAPD1311764
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60420000 Gelegenheitsflugverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul principal îl reprezintă achiziționarea de servicii de transport aerian intern si international.

Acordul cadru ce va fi încheiat ca urmare a atribuirii prezentei achiziții având ca obiect “Servicii de transport aerian de pasageri ocazional intern si internațional”, pe o perioadade 24 luni, este necesar în vederea asigurării serviciilor de transport aerian intern şi internaţional de pasageri, pentru realizarea misiunilor specifice autoritatii contractante, participarea personalului la activitati de relatii internationale, la nivelul instituţiilor europene, la cursuri de formare profesională, schimburi de experiență etc. si se v-a incheia cu toti ofertantii declarati admisi. 1. Contractele subsecvente vor fi atribuite prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului cadru conform art. 110 din H.G. 395/2016, iar elementele care vor face obiectul reluării competiţiei vor fi: preţul pentru serviciile de transport aerian solicitate, pentru destinatiile prevazute in caietul de sarcini si eventual altele noi, in funcţie de necesităţile achizitorului. 1. Acordul cadru se va încheia cu un numar preconizat de 3 operatori economici, numarul maxim fiind toti ofertantii declarati admisi. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecvenţa contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite este aproximativ bilunară sau ori de cate ori apare necesitatea indeplinirii unor misiuni specifice ale autoritatii contractante.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 80.916,40 lei fara tva pentru lot 1, 349.800,00 lei fara tva pentru lot 2, 139.920,00 lei fara tva pentru lot 3, 46.640,00 lei fara tva pentru lot 4, 15.000,00 lei fara tva pentru lot 5.

Cantitatea estimativă minimă a acordului-cadru este de 1247 bilete, respectiv:

662 bilete pentru Lotul nr. 1;

320 bilete pentru Lotul nr. 2;

185 bilete pentru Lotul nr. 3;

20 bilete pentru Lotul nr. 4;

60 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă maximă a acordului-cadru este 2158 bilete, respectiv:

1120 bilete pentru Lotul nr.1;

640 bilete pentru Lotul nr. 2;

243 bilete pentru Lotul nr. 3;

30 bilete pentru Lotul nr. 4;

125 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă care ar putea face obiectul unei singure comenzi ferme, respectiv a unui singur contract subsecvent este:

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 1;

Minim 1 bilet – maxim 50 pentru Lotul nr. 2;

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 3;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 4;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 5;

Valoarea estimativă a celui mai mare contract subsecvent:

80.916,40 lei fără TVA pentru Lotul nr. 1;

349.800,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 2;

139.920,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 3;

46.640,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 4;

15.000,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 5;

Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până la 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/10/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 186-483090

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru pe o perioadă de 24 luni de la data semnării acestuia, cu un numar preconizat de 3 operatori economici (numărul maxim fiind toți ofertantii declarati admisi ).

muss es heißen:

Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru pe o perioadă de 24 luni de la data semnării acestuia, cu un numar preconizat de minim 3 operatori economici (numărul maxim fiind toți ofertantii declarati admisi , chiar daca numarul acestora este mai mic de 3).

Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

Acordul cadru se va încheia cu un numar preconizat de 3 operatori economici, numarul maxim fiind toti ofertantii declarati admisi. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile.

muss es heißen:

Acordul cadru se va încheia cu un numar preconizat de minim 3 operatori economici, numarul maxim fiind toti ofertantii declarati admisi. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile, chiar daca numarul acestora este mai mic de 3.

Abschnitt Nummer: III.1.1)
Anstatt:

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa evaluarea ofertelor

muss es heißen:

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de către toți operatorii economici care vor prezenta oferte admisibile.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii: In loc de ,, Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:5 ,, A se citi ,, Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:99 ,,