Servicii - 506350-2019

28/10/2019    S208

Belgia-Bruxelles: Contract de servicii pentru furnizarea unui studiu privind „Munițiile electromagnetice de mare putere — HPEM”

2019/S 208-506350

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 150-368497)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement and contract unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de servicii pentru furnizarea unui studiu privind „Munițiile electromagnetice de mare putere — HPEM”

Număr de referinţă: 19.RTI.OP.079
II.1.2)Cod CPV principal
35300000 Arme, muniţii şi piese conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este un studiu care vizează furnizarea unei analize profunde și bine documentate asupra potențialului conceptelor inovatoare de muniții electromagnetice de mare putere (HPEM), capabile să producă un efect electromagnetic asupra dispozitivelor electronice pe viitorul câmp de luptă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/10/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 150-368497

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 05/11/2019
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 11/11/2019
Ora locală: 10:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 05/11/2019
Ora locală: 15:30
A se citi:
Data: 11/11/2019
Ora locală: 15:00
VII.2)Alte informații suplimentare: