Tjänster - 506350-2019

28/10/2019    S208

Belgien-Bryssel: Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om “elektromagnetisk ammunition med hög effekt — HPEM”

2019/S 208-506350

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 150-368497)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and contract unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eda.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om “elektromagnetisk ammunition med hög effekt — HPEM”

Referensnummer: 19.RTI.OP.079
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35300000 Vapen, ammunition och tillhörande delar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet avser en undersökning som syftar till att tillhandahålla en väldokumenterad och djupgående analys av potentialen med innovativa koncept för elektromagnetisk ammunition med hög effekt (High Power Electromagnetics – HPEM) med kapacitet att generera en elektromagnetisk effekt på elektroniska enheter på framtidens slagfält.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/10/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-368497

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 05/11/2019
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 11/11/2019
Lokal tid: 10:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 05/11/2019
Lokal tid: 15:30
Ska det stå:
Datum: 11/11/2019
Lokal tid: 15:00
VII.2)Övriga upplysningar: