Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 506368-2019

28/10/2019    S208

Luxembourg-Luxembourg: Tjenester vedrørende drift og udvikling af IT-infrastrukturer

2019/S 208-506368

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 151-371412)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenester vedrørende drift og udvikling af IT-infrastrukturer

Sagsnr.: AO 662
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den Europæiske Revisionsret planlægger at tildele en tjenesteydelseskontrakt om levering af tjenester vedrørende drift og udvikling af sine infrastrukturer.

Tjenesterne omfattet af denne kontrakt er opdelt i direkte og supplerende opgaver:

Direkte opgaver omfatter følgende:

A. Drift af IT-infrastrukturerne inden for normal arbejdstid for kontrahenter, aflønnet på basis af »Fast årlig pris«.

Supplerende opgaver omfatter følgende:

B. Drift af IT-infrastrukturerne ud over tjenesterne omtalt under A) for alle påkrævede særlige behov, aflønnet på basis af »Tidsforbrug og midler«.

C. Udviklingsprojekter vedrørende IT-infrastrukturer aflønnet på basis af »Fast pris«.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 151-371412

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:

Tilbudsgivere eller repræsentanter for disse, som ønsker at være til stede ved åbningen af bud, skal meddele dette skriftligt til Den Europæiske Revisionsret (fax (+352) 4398-46667, e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) senest 6.11.2019 (12:00) og fremvise deres bemyndigelse fra den tilbudsgivende virksomhed. Der vil kun blive givet adgang for 1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Læses:

Tilbudsgivere eller repræsentanter for disse, som ønsker at være til stede ved åbningen af bud, skal meddele dette skriftligt til Den Europæiske Revisionsret (fax (+352) 4398-46667, e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) senest 19.11.2019 (12:00) og fremvise deres bemyndigelse fra den tilbudsgivende virksomhed. Der vil kun blive givet adgang for 1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 31/10/2019
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 14/11/2019
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 07/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 20/11/2019
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: