Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 506368-2019

28/10/2019    S208

Luxemburg-Luxemburg: Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet ja kehittämispalvelut

2019/S 208-506368

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 151-371412)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide De Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet ja kehittämispalvelut

Viitenumero: AO 662
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin suunnittelee palvelusopimuksen tekemistä sen tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyviä toimia ja kehittämistä koskevien palvelujen hankkimiseksi.

Tähän sopimukseen liittyvät palvelut jaetaan suoriin tehtäviin ja lisätehtäviin seuraavasti:

Suoria tehtäviä ovat seuraavat:

A. Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet sopimusosapuolen tavallisten työaikojen aikana. Palveluista maksetaan vuotuisen kiinteän hinnan perusteella.

Lisätehtäviä ovat seuraavat:

B. Edellä A kohdassa mainittuja tehtäviä täydentävät tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet mahdollisia erityistarpeita varten. Palveluista maksetaan ajan ja resurssien perusteella.

C. Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät kehittämishankkeet, joista maksetaan kiinteän hinnan perusteella.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/10/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 151-371412

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:

Tarjoajien tai niiden edustajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoittauduttava kirjallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle (f. (+352) 4398-46667, sähköpostiosoite: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 6.11.2019 (12.00), ja niiden on toimitettava tarjouksen tekevän yrityksen valtuutus. Avaustilaisuuteen voi osallistua vain 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

Oikaisu:

Tarjoajien tai niiden edustajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoittauduttava kirjallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle (f. (+352) 4398-46667, sähköpostiosoite: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 19.11.2019 (12.00), ja niiden on toimitettava tarjouksen tekevän yrityksen valtuutus. Avaustilaisuuteen voi osallistua vain 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 31/10/2019
Paikallinen aika: 16:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 14/11/2019
Paikallinen aika: 16:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 07/11/2019
Paikallinen aika: 10:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 20/11/2019
Paikallinen aika: 10:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: