Storitve - 506368-2019

28/10/2019    S208

Luksemburg-Luxembourg: Storitve upravljanja in razvoja infrastrukture IT

2019/S 208-506368

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 151-371412)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Service des appels d'offres et contrats
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve upravljanja in razvoja infrastrukture IT

Referenčna številka dokumenta: AO 662
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropsko računsko sodišče namerava oddati naročilo storitev za zagotavljanje storitev upravljanja in razvoja njegove infrastrukture IT.

Storitve, ki jih zajema to naročilo, se delijo na neposredne in dodatne naloge:

Neposredne naloge so naslednje:

A. storitve upravljanja infrastrukture IT v okviru običajnih delovnih ur izvajalca, plačane na podlagi „letne fiksne cene“.

Dodatne naloge so naslednje:

B. storitve upravljanja infrastrukture IT, ki niso zajete v točki A, za kakršne koli zahtevane posebne potrebe, plačane na podlagi „porabljenega časa in sredstev“, in

C. projekti razvoja infrastrukture IT, plačani na podlagi „fiksne cene“.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/10/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 151-371412

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Način odpiranja ponudb
Besedilo:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (faks +352 4398-46667), E‑naslov: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 6.11.2019 (12:00) in predložiti pooblastilo podjetja, ki oddaja ponudbo. Odpiranja se lahko udeleži le 1 zastopnik na ponudnika.

Se glasi:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (faks +352 4398-46667), E‑naslov: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 19.11.2019 (12:00) in predložiti pooblastilo podjetja, ki oddaja ponudbo. Odpiranja se lahko udeleži le 1 zastopnik na ponudnika.

Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 31/10/2019
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 14/11/2019
Lokalni čas: 16:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Način odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 07/11/2019
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 20/11/2019
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: