Teenused - 506371-2019

28/10/2019    S208

Iirimaa-Dunsany: Euroopa Komisjonile lastesõime ja lastehoiuteenuste osutamine komisjoni Iirimaal Meathi krahvkonnas Dunsanys Grange'is asuvas lasteaias

2019/S 208-506371

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon – DG Sante
Postiaadress: Co. Meath, Grange
Linn: Dunsany
NUTS kood: IE062 Mid-East
Riik: Iirimaa
Kontaktisik: Laura Cahill
E-post: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5547
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Linn: Dunsany
Riik: Iirimaa
Kontaktisik: Laura Cahill
E-post: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
NUTS kood: IE062 Mid-East

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa Komisjonile lastesõime ja lastehoiuteenuste osutamine komisjoni Iirimaal Meathi krahvkonnas Dunsanys Grange'is asuvas lasteaias

Viitenumber: SANTE/2019/F6/50
II.1.2)CPV põhikood
85312110 Laste päevahooldusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Komisjon kavatseb sõlmida raamlepingu oma Iirimaal Meathi krahvkonnas Dunsanys Grange'is asuva lastesõime- ja lastehoiurajatise jaoks vajalike lastesõime- ja lastehoiuteenuste hankimiseks.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: IE062 Mid-East
Põhiline teostamise koht:

Asukoht on umbes 45 km Dublinist loodes. See asub Dublinist Trimi viival maanteel (R154).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hoones tegutseb Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat.

Leping on mõeldud lastesõime ja lastehoiu teenuste hankimiseks kuni 32 lapsele Grange'i asukohas. Vt e-hankekeskkonnast punktis I.3) nimetatud dokumente.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Üks uuendamine 12 kuu võrra.

II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Küsimusi võib esitada üksnes punktis I.3) esitatud aadressile. Küsimuste esitamise lõppkuupäev on 7 kalendripäeva enne punktis IV.2.2) sätestatud viimast vastuvõtupäeva.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt aadressil SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 20/11/2019
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Pakkumus peab olema jõus kuni: 01/04/2020
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

2022-2023

VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

1) Huvitatud poolte tähelepanu juhitakse kõnealuse teate eesmärgile, st valida välja kandidaadid, kellele saadetakse pakkumise iseloomustus ning keda kutsutakse pakkumist esitama. Menetlus koosneb 2 eraldi etapist. Esimeses etapis hindab valikukomisjon hankedokumentides esitatud kriteeriumide alusel kõnealusele teatele vastusena saadetud osalemistaotlusi. Eelvaliku nimekirja kantakse kõik esitatud nõuetele vastavad taotlejad ning seejärel kutsutakse nad pakkumist esitama. Taotlejatele, keda pärast 1. etappi välja ei valita, antakse nende menetlusest kõrvaldamise põhjused teada.

2) NB! Huvitatud pooled peavad oma osalemistaotlusi esitades järgima rangelt hankedokumentides esitatud tingimusi. Lisaks peavad huvitatud pooled

– saatma oma taotluse enne punktis IV.2.2) esitatud tähtaega. Pärast punktis IV.2.2) esitatud tähtaega saadetud taotlused lükatakse automaatselt tagasi;

– esitama kõik hankedokumentides nõutud dokumendid ja teabe.

Kandidaadid peavad saatma osalemistaotlused punktis I.1) esitatud aadressil: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu Kõikide dokumentide konfidentsiaalsus tagatakse ning dokumentidele on juurdepääs vaid valimiskomitee liikmetel.

3) Huvitatud pooltel palutakse selles etapis hoiduda lisateabe küsimisest. Punktis I.3) nimetatud veebisaiti uuendatakse korrapäraselt ning taotleja kohus on seega pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

4) Grange'is asuvale krundile korraldatakse külastus eesmärgiga näidata eelvaliku läbinud kandidaatidele ruume. Euroopa Komisjon ei hüvita kandidaadi külastusega seonduvaid kulusid. Tegevuskoha külastusel võivad osaleda iga pakkuja maksimaalselt 3 esindajat. Tegevuskoha külastusel osalemine ei ole kohustuslik.

5) Käesolevale lepingule kohaldatakse nõukogu 1977. aasta ettevõtete ülemineku direktiivi (TUPE), mis kaitseb töötajate õigusi olukorras, kus nende tööandjaks oleva ettevõtte võtab üle uus omanik. Nimetatud direktiiv võeti üle Iirimaa õigusesse 1980. aasta Euroopa Ühenduste eeskirjadega (ettevõtete üleminekul töötajate õiguste kaitsmise kohta).

Peamised asjakohased Iirimaa õigusaktid on järgmised:

– Euroopa Nõukogu direktiiv 2001/23/EÜ, võetud üle Iirimaa õigusesse Euroopa Ühenduste eeskirjadega (ettevõtete üleminekul töötajate õiguste kaitsmise kohta) SI 131/2003 (VI lisa),

– 2006. aasta töötajate seadus (teabe ja konsultatsioonide pakkumise kohta) (VII lisa).

6) Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat jätab endale õiguse rakendada võimalust kasutada kooskõlas finantsmääruse artikli 104 punktiga f ja finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 104 punktiga f, artikli 134 lõike 1 punktiga e ja artikli 134 lõikega 4 läbirääkimistega menetlust selliste uute teenuste või tööde kohta lepingu(te) sõlmimiseks, mis koosnevad samalaadsete teenuste või tööde kordamisest, mida teeb ettevõtja, kellega sama avaliku sektori hankija algse lepingu sõlmis. Kui institutsioonid sõlmivad lepingud enda nimel, siis võib nimetatud menetlust kasutada üksnes algse lepingu täitmise ajal ja hiljemalt 3 aasta jooksul pärast selle allkirjastamist.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Vt punkti VI.4.1)
Linn: Luxembourg
Riik: Luksemburg
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
16/10/2019