Szolgáltatások - 506371-2019

28/10/2019    S208    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás 

Írország-Dunsany: Bölcsődei és gyermekgondozási szolgáltatások biztosítása az Európai Bizottság számára az írországi Meath megyében, Dunsany helyszínen található bölcsődéjében

2019/S 208-506371

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság — DG Sante
Postai cím: Co. Meath, Grange
Város: Dunsany
NUTS-kód: IE062 Mid-East
Ország: Írország
Kapcsolattartó személy: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5547
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Bizottság
Város: Dunsany
Ország: Írország
Kapcsolattartó személy: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
NUTS-kód: IE062 Mid-East

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bölcsődei és gyermekgondozási szolgáltatások biztosítása az Európai Bizottság számára az írországi Meath megyében, Dunsany helyszínen található bölcsődéjében

Hivatkozási szám: SANTE/2019/F6/50
II.1.2)Fő CPV-kód
85312110 Napköziotthon-szolgáltatások gyermekek részére
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Bizottság keretszerződést kíván kötni az írországi Meath megyében található Grange, Dunsany helyszínen lévő bölcsődéjében/gyermekgondozási létesítményében bölcsődei és gyermekgondozási feladatok ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: IE062 Mid-East
A teljesítés fő helyszíne:

A helyszín Dublintól kb. 45 kilométerre északnyugatra található. A helyszín a Dublinból Trimbe vezető főúton (R154) található.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A létesítmény az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának ad otthont.

A szerződés bölcsődei szolgáltatások és gyermekgondozás biztosítására irányul a grange-i helyszínen, legfeljebb 32 gyermek számára. Lásd az I.3) szakaszban megadott e-Tendering weboldalon található dokumentumokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Egy alkalommal 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kérdések kizárólag az I.3) szakaszban megadott címre küldhetők. A kérdések megküldésének végső határideje: a IV.2.2) szakaszban megadott határidő előtti 7 naptári nap.

A jelentkezéseket elektronikusan kell benyújtani a SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu e-mail-címen

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/11/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 01/04/2020
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2022-2023

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) Felhívjuk az érdekelt felek figyelmét, hogy a felhívás célja azon jelentkezők kiválasztása, akik megkapják a dokumentációt és az ajánlat benyújtására szóló felhívást. Az eljárás 2 külön szakaszból áll. Az első szakaszban a hirdetményre válaszul küldött részvételi kérelmeket a közbeszerzési dokumentumokban jelzett kritériumok alapján egy kiválasztási bizottság fogja értékelni. Valamennyi olyan jelentkező, aki megfelel a feltüntetett normának, felkerül a szűkített listára, majd felkérik ajánlat benyújtására. Azokat a jelentkezőket, akik nem kerülnek fel a szűkített listára az 1. szakaszt követően, tájékoztatják az eljárásból való kizárás okairól;

2) Megjegyzés: az érdekelteknek szigorúan be kell tartaniuk a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket részvételi kérelmük benyújtásakor. Emellett az érdekelt felek kötelesek:

— jelentkezéseiket a IV.2.2) pontban feltüntetett határidőig elküldeni. A IV.2.2) pontban feltüntetett határidő után beérkezett jelentkezéseket automatikusan visszautasítják,

— csatolni a közbeszerzési dokumentumokban kért dokumentumokat és információkat.

A jelentkezőknek részvételi kérelmüket a következő e-mail-címre kell elküldeniük: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu, az I.1) pontban meghatározottak szerint. Valamennyi dokumentumot bizalmasan kezelnek, azokhoz kizárólag a kiválasztási bizottság fér hozzá.

3) Kérjük az érdekelteket, hogy ebben a szakaszban ne kérjenek további információt. Az I.3) pontban szereplő weboldalt rendszeresen frissítik. A jelentkezők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék;

4) A szűkített listára felkerült jelentkezők számára helyszíni szemlét szerveznek a grange-i helyszín megtekintése céljából. Azonban a jelentkezők ezzel kapcsolatos költségeit az Európai Bizottság nem fogja megtéríteni. Ajánlattevőnként legfeljebb 3 képviselő vehet részt a helyszíni szemlén. A helyszíni szemlén való részvétel nem kötelező;

5) Az üzletátruházásra vonatkozó 1977. évi irányelv („TUPE”) – amelyet Írország jogába a vállalkozások jogutódlása esetén a foglalkoztatás védelméről szóló 1980. évi európai közösségi rendelet ültetett át – védi a munkavállalók jogait a munkáltató vállalat új tulajdonoshoz kerülése esetén, és alkalmazandó a szóban forgó szerződésre.

A főbb vonatkozó írországi jogszabályok többek között az alábbiak:

— az Európai Tanács 2001/23/EK irányelve, amelyet Írország jogába a vállalkozások jogutódlása esetén a foglalkoztatás védelméről szóló SI 131/2003 európai közösségi rendelet révén ültettek át – VI. melléklet,

— a munkavállalókról szóló 2006. évi törvény (a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció) – VII. melléklet.

6) A költségvetési rendelet 104. cikkének (f) bekezdésével, valamint a költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 104. cikkének (f) bekezdésével, 134.1. cikkének (e) bekezdésével és 134.4. cikkével összhangban az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság fenntartja a jogot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az esetleges nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel olyan új szolgáltatások vagy munkálatok esetén, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások vagy munkálatok megismétlését jelentik, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta. Amennyiben az intézmények saját felelősségükre ítélik oda a szerződéseket, az említett eljárás kizárólag az eredeti szerződés végrehajtása alatt, de legkésőbb az eredeti szerződés aláírását követő 3 év alatt alkalmazható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Lásd a VI.4.1. pontot
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/10/2019