С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Доставки - 506570-2020

26/10/2020    S208

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за доставка на електронни книги

2020/S 208-506570

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 190-457665)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия (водещ възлагащ орган)
Пощенски адрес: VM-18 1/12
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue de la Loi/Wetstraat 175
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Plateau du Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://curia.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за външна дейност
Пощенски адрес: Strategic Communications Division 1 — SGAFFGEN.6 — Office SCHU 06/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1046
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС
Пощенски адрес: Z.A. Meierovica Boulevard 14
Град: Riga
код NUTS: LV006 Rīga
Пощенски код: 1050
Държава: Латвия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://berec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A Winemakers Wharf Grand Harbour
Град: Valletta
код NUTS: MT00 Malta
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: Tour Europlaza — 20 avenue André Prothin CS 30154 - 92927 Paris La Défense Cedex
Град: Courbevoie
код NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Пощенски код: 92927
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eba.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Пощенски адрес: Gustav III:s Boulevard 40
Град: Solna
код NUTS: SE110 Stockholms län
Пощенски код: 169 73
Държава: Швеция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.ecdc.europa.eu/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали
Пощенски адрес: PO Box 400
Град: Helsinki
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Пощенски код: FI-00121
Държава: Финландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://echa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните
Пощенски адрес: Via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Parma
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.efsa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Dublin
код NUTS: IE061 Dublin
Пощенски код: D18 KP65
Държава: Ирландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за ГНСС
Пощенски адрес: Janovskeho 438/2
Град: Prague
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 17000
Държава: Чехия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gsa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете
Пощенски адрес: Gedimino pr. 16
Град: Vilnius
код NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Пощенски код: LT-01103
Държава: Литва
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eige.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Пощенски адрес: Westhafen Tower — Westhafenplatz 1
Град: Frankfurt-am-Main
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 60327
Държава: Германия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eiopa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска прокуратура
Пощенски адрес: 1, rue du Fort Thüngen
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-1499
Държава: Люксембург
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Пощенски адрес: 201-203 rue de Bercy
Град: Paris
код NUTS: FR101 Paris
Пощенски код: 75012
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.esma.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за обучение
Пощенски адрес: Villa Gualino — Viale Settimio Severo 65
Град: Turin
код NUTS: ITC11 Torino
Пощенски код: 10133
Държава: Италия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.etf.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
Пощенски адрес: Eurojust (Procurement) PO Box 16183
Град: The Hague
код NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Пощенски код: 2500 BD
Държава: Нидерландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eurojust.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
Пощенски адрес: 1 Vasilissis Sofias Str, Maroussi 151 24, Attiki
Град: Maroussi
код NUTS: EL3 ATTIKΗ
Пощенски код: 151 24
Държава: Гърция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Пощенски адрес: 120 Rue Marc Lefrancq BP 20392
Град: Valenciennes
код NUTS: FRE11 Nord
Пощенски код: 59307
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.era.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Пощенски адрес: Vesilennuki 5
Град: Tallinn
код NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Пощенски код: 10415
Държава: Естония
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eulisa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Единен съвет за преструктуриране
Пощенски адрес: Rue Treurenberg 22
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://srb.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Пощенски адрес: J-59
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Пощенски адрес: COV2 20/110
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://erc.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Пощенски адрес: COV2 11/138
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
Пощенски адрес: W910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/inea/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания
Пощенски адрес: Place Rogier, 16
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие на ИИЛ 2
Пощенски адрес: TO 56
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.imi.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Office of the Secretary of the Board of Governors of the European Schools
Пощенски адрес: Rue de la Science 23
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eursc.eu/en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за доставка на електронни книги

Референтен номер: EAC/2020/OP/0003
II.1.2)Основен CPV код
22120000 Публикации
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Рамков договор за доставка на електронни книги.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/10/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 190-457665

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:

VM18, Rue van Maerlant 18, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Да се чете:

VM18, Rue van Maerlant 18, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ. Поради текущите обстоятелства покрай пандемията с COVID-19, водещият възлагащ орган може да реши да проведе заседанието по отваряне единствено чрез видеоконферентна връзка.

VII.2)Друга допълнителна информация:

Правното основание за тази процедура е Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046.