Építési beruházás - 506813-2020

26/10/2020    S208

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 208-506813

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_36312382
Postai cím: Szabadság utca 46–48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
E-mail: tampolgh@tamasi.hu
Telefon: +36 74570800
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tamasi.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pincehely Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68773595
Postai cím: Kossuth Lajos utca 81.
Város: Pincehely
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piringer József
E-mail: polghiv.pincehely@vipmail.hu
Telefon: +36 74406947
Fax: +36 74536001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pincehely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pincehely.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kölesd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58974643
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Kölesd
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greifenstein József
E-mail: kolesd@polghiv.tolnamegye.hu
Telefon: +36 74436033
Fax: +36 74436028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kolesd.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kolesd.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kistormás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52193242
Postai cím: Dózsa utca 2.
Város: Kistormás
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7068
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Ferenc
E-mail: kistormas@polghiv.tolnamegye.hu
Telefon: +36 74436053
Fax: +36 74436028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kolesd.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kolesd.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Aba Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75738200
Postai cím: Rákóczi utca 12.
Város: Aba
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8127
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikula Lajos
E-mail: polgarmester@aba.hu
Telefon: +36 22430002
Fax: +36 22593016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aba.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó Nonprofit Kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉKDU1_Aba Tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000293822020
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 azonosító számú „Észak-és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.” Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd települések és KEHOP-2.1.2-15-2016-00001 azonosító számú „Aba nagyközség ivóvízminőség javító projektje” Aba településtervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 845 020 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd, Aba

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány a 339/2014. (XII. 19.) rendeletében AK feladatait meghatározza:

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak:

Pincehely:

A vízműtelepen egy 600 m3/d (30 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóniummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (kút; udvartérimedence; vasiszap-ülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.

A projekt keretén belül sor kerül a vízbázis bővítésére, egy új kút létesítésére, illetve a meglévők (4., 5. sz.) felújítására, a búvárszivattyúk cseréjére. A 4. sz. kút nyersvízvezetékkel bekötésre kerül a vízműtelepre,szükséges ezzel együtt a 4. sz. kút elektromos ellátásának átalakítása.

Tamási:

A fejlesztés keretében egy 2 700 m3/d (135 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammónium-mentesítő) berendezés telepítése és a kapcsolódó létesítmények (víz-kezelő épület, dekantáló medence, tisztavíz-tároló, kutak, udvartéri vezetékhálózat) építése valósul meg.

A vízműtelep és az ellennyomó medencék között expressz vezeték építendő ki.

A meglévő kutak kútszivattyú cseréje tervezett (8 db kút), két kút melléfúrásos felújítása és 1 db új kút fúrása szükséges.

A projekt keretében szükséges vízhálózat építése, átépítése bekötésekkel összesen: 541 fm NA100 nyomóvezeték építése és összesen 7 035 fm NA100-as csőátmérőnél nagyobb (NA150, NA200, NA300)nyomóvezeték építése (DN=NA), és 55 202 fm hálózattisztítás.

Kölesd

A tervezett megoldás szerint a jelenleg működő két önálló vízellátó rendszer (Kölesd–Kistormás és Kölesd–Borjád településrész) összekapcsolásra kerül és a fogyasztók vízellátása Kölesd felől, egy újonnan létesítendő vízműtelepről fog megvalósulni, egy 5 047 fm hosszú távvezetékkel.

A vízműtelepen egy 14 m3/h teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóni-ummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (víz-tároló medence; dekantáló medence; udvartéri vezetékhálózat;) építése valósul meg.

A projekt keretén belül sor kerül egy új kút létesítésére, valamint a hálózat mosatására 23 443 fm hosszon.Hálózatrekonstrukció keretében sor kerül a meglévő Kölesdi ivóvízhálózat legrosszabb állapotú, illetve nem megfelelő átmérőjű vezetékszakaszainak kiváltására új D110 KPE ge-rincvezetékekkel.

Aba

A vízműtelepen egy 1 000 m3/d (46 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán-ammónium-,valamint arzén mentesítő),új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (zagyvíz ülepítő;udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.

Szükséges a vízműtelep villamosenergia-ellátásának fejlesztése betáp oldalon.

A projekt keretén belül sor kerül 3 db hálózati szivattyú és a négy meglévő kút esetén a búvárszivattyúk cseréjére.

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az engedélyesés kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertesajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A szerződés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és VZ-TERjogosultsággal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletszerinti MV-É és VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AF III.1.3) M.2.1)pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min. 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III.1.3) M.2.2) pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min. 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III.1.3) M.2.3) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max.: 36, min. 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III.1.3) M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max.: 36, min.: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 és KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 056-131481
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

ÉKDU1_Aba Tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 154 698 333.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 845 020 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák (szükséges engedélyeztetéssel) tervezői művezetés

Szükséges szakfelügyeletek

Geodéziai munkák

Bontási munkák

Mélyépítési és víztelenítési munkák

Műtárgyépítési munkák

Szerkezetépítési munkák

Épületgépészeti munkák

Gépészeti szerelési munkák

Elektromos és irányítástechnikai munkák

Közmű vezeték építési munkák

Nyomóvezeték építési munkák

Közmű csatlakozások

Út és burkolatépítési munkák

Rekultivációs munkák

Parkosítás, növénytelepítés

Kerítésépítés

Gépek, eszközök bérlése

Anyagok, eszközök beszállítása

Forgalomtechnikai munkák

Üzemeltetői közreműködés

Minőségvizsgálatok

Próbaüzem munka- és környezetvédelem

Kármentesítés

Hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése

Biztosítások

Régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés)

Tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés

Őrzés és vagyonvédelem

Szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok

Iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése

Információs anyagok beszerzése

Épületek szakipari munkái

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

Az eljárás ajánlattevői:

Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószám: 13748429-2-20

Kktv. szerinti minősítés: Középvállalkozás

Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószám: 12671003-2-07

Kktv. szerinti minősítés: Nem tartozik a törvény hatálya

Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753

Adószám: 13125811-2-44

Kktv. szerinti minősítés: Nem tartozik a törvény hatálya

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/10/2020