Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 506976-2021

08/10/2021    S196

Německo-Kolín: Projekt Horizont Evropa: Mikrostruktura letové dráhy

2021/S 196-506976

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)
Poštovní adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Země: Německo
Kontaktní osoba: Procurement section
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilu zadavatele: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9426
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9426
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Letecká bezpečnost, životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projekt Horizont Evropa: Mikrostruktura letové dráhy

Spisové číslo: EASA.2021.HVP.26
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Podle každoročního přezkumu bezpečnosti EASA v roce 2021 je přejíždění po letové dráze jednou z hlavních oblastí bezpečnostních rizik pro komerční leteckou dopravu (CAT), obchodní leteckou dopravu a neobchodní provoz se složitými motorovými letadly (NCC). V současné době se zkoumá přejíždění letadel po mokré letové dráze, při kterém bylo dosaženo brzdného výkonu horšího, než je uvedeno v CS 25.109. Výsledek výzkumného projektu umožní EASA:

— zahájit rozhodovací činnost za účelem revize nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o letiště, za účelem stanovení prahových hodnot pro mikrostrukturu, pod jejichž úrovní by se letová dráha považovala za kluzkou a mokrou a vyžadovala by údržbářské činnosti,

— stanovit jasná kritéria pro vypracování programu monitorování trendů v oblasti povrchu letové dráhy a

— přezkoumat certifikačních specifikace týkajících se konstrukce povrchu letové dráhy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí výzkumné studie o mikrostrukturě letové dráhy. Výzkumná činnost se skládá z pěti úkolů:

– úkol č. 1: přezkum literatury,

– úkol č. 2: plán zkušebních letů,

– úkol č. 3: kampaň zkušebních letů a sběr dat,

– úkol č. 4: analýza a doporučení,

– úkol č. 5: komunikace, šíření informací, sdílení znalostí, řízení zúčastněných stran,

– úkol č. 6: řízení projektu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 60
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Horizont Evropa.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/01/2022
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/01/2022
Místní čas: 11:00
Místo:

On-line setkání.

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/10/2021