Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 507128-2018

17/11/2018    S222

Luxemburg-Luxembourg: Növény-egészségügyi ellenőrzésekről szóló képzési tevékenységek szervezése és lebonyolítása a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezés keretében

2018/S 222-507128

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség
Postai cím: Ariane Building; Route d'Esch 400
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-2920
Ország: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4154
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Növény-egészségügyi ellenőrzésekről szóló képzési tevékenységek szervezése és lebonyolítása a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezés keretében

Hivatkozási szám: CHAFEA/2018/BTSF/06
II.1.2)Fő CPV-kód
80531200 Műszaki képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az első szakasz során összesen 415 résztvevőre tervezett 14 képzési tanfolyam megszervezését kell elvégezni. A szerződés második szakaszában ugyanazt a képzési programot kell végrehajtani.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 560 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Elsősorban uniós országok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képzési tevékenységek végrehajtása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezés

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 146-333481
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/02/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/03/2019
Helyi idő: 09:30
Hely:

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, 1882 Luxembourg, LUXEMBURG

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum két képviselő lehet jelen. Ebben az esetben,

kérjük az érdeklődő pályázókat, hogy e célból legkésőbb 1.3.2019 dátumig regisztráljanak e-mailben vagy faxon, és adják meg a képviselő(k) teljes nevét, valamint személyi igazolvány- vagy útlevélszámát. Az ügynökség a pályázatbontáson ellenőrzés céljából kérheti az ajánlattevő képviselőjétől a személyazonosító okmánya/képviseleti meghatalmazása bemutatását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve értesítés hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy a vesztes fél az eredményről tudomást szerzett.

A jogorvoslati kérelemnek az európai ombudsmanhoz történő benyújtása nem jelenti sem a fenti határidő felfüggesztését, sem új határidő kitűzését.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/11/2018