Paslaugos - 507161-2018

17/11/2018    S222

Belgija-Briuselis: Geriausios patirties humaniško invazinių svetimų rūšių valdymo srityje nustatymas, įvertinimas, dalijimasis ir sklaida

2018/S 222-507161

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Geriausios patirties humaniško invazinių svetimų rūšių valdymo srityje nustatymas, įvertinimas, dalijimasis ir sklaida

Nuorodos numeris: ENV.D.2/SER/2018/0019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio projekto tikslas – skatinti naudojimąsi geriausia praktika humaniško invazinių svetimų gyvūnų valdymo srityje, taikant mirtinas arba nemirtinas priemones, neprieštaraujančias Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių tikslams. Projektas yra ypač susijęs su gyvūnų rūšimis, įtrauktomis į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą (Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) 2016/1141 ir 2017/1263).

Jame bus nurodytos turimos veiksmingos valdymo priemonės, susijusios su invaziniais svetimais gyvūnais, siekiant likviduoti, kontroliuoti ir (arba) izoliuoti jų populiacijas, tam, kad būtų kiek galima sumažintas jų poveikis biologinei įvairovei, ekosistemų funkcijoms ir, jei aktualu, žmogaus sveikatai arba ekonomikai. Priemonės bus įvertintos pagal jų sąnaudų efektyvumą, kiek jos laikomos humaniškomis ir kitas galimas šalutinis poveikis. Projektas taip pat bus susijęs su priemonių platinimu.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas: Paslaugų pirkimo sutartis. Viena 24 mėnesių trukmės sutartis, bendras biudžetas – 500 000 EUR.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 20
Sąnaudos - Vardas: Lyginamoji vertė / lyginamoji vertė / Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Anksčiau paskelbto išankstinio informacinio skelbimo pavadinimas: „Bandomasis projektas – geriausios patirties humaniško invazinių svetimų rūšių valdymo srityje vertinimas, nustatymas, dalijimasis ja ir sklaida“, biudžetas – 500 000 EUR.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 140-319297
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Geriausios patirties humaniško invazinių svetimų rūšių valdymo srityje nustatymas, įvertinimas, dalijimasis ir sklaida

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis taikymo taisyklių, reglamentuojančių 18.7.2018 Finansinio reglamento Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymą, 11.1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per dvejus metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo pranešimo apie sutarties skyrimo sprendimą galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/11/2018