Služby - 507169-2018

17/11/2018    S222

Belgie-Brusel: Vícestranná rámcová smlouva na poskytování odborných kapacit v oblasti zahraniční politiky

2018/S 222-507169

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Directorate-General for External Policies, Finance Unit
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1047
Země: Belgie
E-mail: XP-Finance@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4110
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4110
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Externí politika

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vícestranná rámcová smlouva na poskytování odborných kapacit v oblasti zahraniční politiky

Spisové číslo: EP/EXPO/B/FWC/2019-01
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vícestranná rámcová smlouva na poskytování odborných kapacit v oblasti zahraniční politiky:

Položka č. 1: Rozšiřování EU, východní sousedství, politiky severní dimenze, země mimo EU, země EHP, Rusko a střední Asie

Položka č. 2: Jižní sousedství a širší Blízký východ

Položka č. 3: Rozvoj

Položka č. 4: Bezpečnost a obrana

Položka č. 5: Obchod

Položka č. 6: Lidská práva a demokracie

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 560 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 6
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Rozšiřování EU, východní sousedství, politiky severní dimenze, země mimo EU, země EHP, Rusko a střední Asie

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

– politická problematika rozšiřování obecně, kandidátské země;

– ostatní země mimo EU;

– západní Balkán a Turecko;

– politika evropského sousedství: Horizontální aspekty;

– synergie Černého moře;

– rozvoj ve vztazích EU s Běloruskem, Ukrajinou, Moldavskem, Gruzií, Arménií, Ázerbájdžánem;

– rozvoj ve vztazích EU s Ruskem;

– rozvoj ve vztazích EU se střední Asií (včetně Mongolska);

– Severní dimenze, spolupráce v oblasti Baltského a Barentsova moře a arktické politiky;

– rozvoj ve vztazích EU s Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem;

– provádění finančních nástrojů EU v regionech pokrytých v této položce;

– propagace lidských práv a demokracie v zemích a regionech pokrytých v této položce;

– problematika energetiky, životního prostředí a klimatu v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce;

–– socioekonomická problematika a problematika rovnosti mezi ženami a muži v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce;

–– obchodní a ekonomická problematika v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce;

–– problematika bezpečnosti a obrany v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/09/2019
Konec: 31/08/2024
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Jižní sousedství a širší Blízký východ

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

– Bilaterální a mnohostranné vztahy EU se Středomořím a Středním východem, problematika týkající se konkrétních zemí a regionální problematika;

– Maghreb, Mashreq, Izrael, Palestina, Arabský poloostrov, Irák, Írán, Afghánistán;

– mírový proces na Středním východě;

– politika evropského sousedství v jižním Středomoří (horizontálně i bilaterálně);

– provádění finančních nástrojů EU v regionech pokrytých v této položce;

– mezikulturní dialog, islám;

– vnější aspekty migrační politiky EU;

– Arabská liga, Organizace islámské konference, Rada pro spolupráci v Perském zálivu, Unie pro Středomoří a ostatní regionální/multilaterální organizace;

– propagace lidských práv a demokracie v zemích a regionech pokrytých v této položce;

– problematika energetiky, životního prostředí a klimatu v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce;

–– socioekonomická problematika a problematika rovnosti mezi ženami a muži v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce;

–– obchodní a ekonomická problematika v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce;

–– problematika bezpečnosti a obrany v souvislosti se zeměmi a regiony pokrytými v této položce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/09/2019
Konec: 31/08/2024
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Rozvoj

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

– správa: politická situace v rozvojových zemích; demokratizace a volební systém; občanská společnost; lidská práva; regionální a místní úřady; místní organizace; nestabilní státy, prevence konfliktů a udržení míru; migrace a uprchlíci; ekonomická správa; správa veřejných financí; transparentnost rozpočtu včetně správy přírodních zdrojů; účinná parlamentní odpovědnost;

– ekonomický rozvoj: ekonomická situace v rozvojových zemích, podoblastech a regionech; budování kapacit; rozvoj zemědělství včetně bezpečnosti potravin; rybolov; průmyslový rozvoj; infrastruktura; podpora malých a středních podniků; udržitelná turistika; úloha a potenciál IKT a nových technologií; úloha nadnárodních korporací;

– životní prostředí: realizace Pařížské dohody, udržitelný rozvoj; vodní hospodářství; strategie týkající se adaptace na změnu klimatu v rozvojových zemích; energie a udržitelné řízení přírodních zdrojů; správa životního prostředí na globální úrovni;

– sociální a lidský rozvoj: sociální situace v rozvojových zemích (včetně rostoucích nerovností); vzdělání včetně technické a odborné přípravy; zdraví včetně populační politiky a reprodukčního zdraví; ženy a rozvoj; děti/mládež a rozvoj;

– vnější aspekty migrační politiky EU;

– rozvojová pomoc: Agenda 2030 a cíle udržitelného rozvoje, financování pro rozvoj (akční program pro Addis Abebu), způsoby poskytování pomoci a efektivita; poskytování mezinárodní pomoci (budoucí Dohoda z Cotonou); mezinárodní finanční instituce a rozvoj; spolupráce a spolufinancování s nevládními organizacemi a občanskou společností; rozvoj vzdělání a zvyšování povědomí; noví rozvojoví hráči (soukromé nadace); spolupráce mezi Jihem a Jihem; vznikající velmoci (země BRIC) a jejich vlastní režimy spolupráce; nové země se středními příjmy a strategie o ukončení tradiční rozvojové pomoci EU těmto zemím;

– obchod: obchodní vztahy v rozvojových zemích, včetně dohod o hospodářském partnerství (a budoucí Dohodě z Cotonou); GSP; pomoc v oblasti obchodu; obchod s komoditami (suroviny a energie); dohody o rybolovu;

– humanitární pomoc a pomoc při katastrofách včetně potravinové pomoci, hrozbách týkajících se změny klimatu, dlouhodobá pomoc (strategie programu „okamžité pomoci, obnovy a rozvoje - LRRD“), příprava na krizové situace a noví humanitární dárci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 430 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/09/2019
Konec: 31/08/2024
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Bezpečnost a obrana

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

– zavádění globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU, včetně stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany (PESCO);

– společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP): politika na provozní úrovni;

– NATO, OBSE;

– OSN, mezinárodní organizace;

– problematika globální a regionální bezpečnosti, včetně změny klimatu a bezpečnosti;

– terorismus, nepravidelné a hybridní hrozby;

– zbraně a materiály hromadného ničení: kontrola zbraní, režim nešíření a odzbrojení, CBRN (včetně multilaterálního režimu a režimu nešíření);

– konvenční zbraně (ruční palné zbraně a lehké zbraně, nášlapné miny, CCW, NLW): kontrola zbraní, režim nešíření a odzbrojení (včetně multilaterálního režimu kontroly zbraní);

– nové technologie, výzkum v oblasti obrany a bezpečnosti;

– národní a obranná politika EU;

– reforma bezpečnostního sektoru;

– globální, regionální a národní trendy v obranné politice;

– trendy v ochranných doktrínách, schopnosti a jednotky;

– civilní a vojenské vztahy;

– Evropská obranná politika s ohledem na Evropský rozvojový fond (ERF) a trh s materiálem, Evropská obranná agentura, zakázky, obchod;

– předcházení konfliktům, budování míru, udržování míru, lidská bezpečnost, budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje („CBSD“ včetně misí a operací);

– vesmírná politika a technologie;

– problematika dvojího užití.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 470 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/09/2019
Konec: 31/08/2024
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Obchod

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

– WTO jako pilíř světového obchodního systému včetně svého parlamentního rozměru, práva WTO, urovnávání sporů, otázky rozvoje, otázky duševního vlastnictví a reformy WTO;

– rozvoj v oblasti multilateralismu, regionalismu a nacionalismu v globální hospodářské správě;

– bilaterální a vícestranné dohody;

– ochrana práv duševního vlastnictví v mezinárodních obchodním systému;

– autonomní opatření EU v oblasti obchodu (včetně koncesí udělených EU třetím zemím);

– všeobecný systém preferencí (GSP);

– pravidla o původu;

– nástroje na ochranu obchodu (antidumping, vyrovnávací clo, ochranná opatření);

– vnější aspekty strategie EU pro konkurenceschopnost;

– Evropská pomoc související s obchodem třetím zemím;

– vnější rozměr jednotného trhu EU (celní unie) a jeho obchodní důsledky;

– strategie přístupu na trh, úloha necelních překážek politiky obchodu EU, podpora obchodu;

– vnější hospodářské aspekty vztahů EU se třetími zeměmi;

– otázky zahraničních investic;

– veřejné zakázky;

– otázky surovin a energie;

– ostatní otázky související s obchodem, včetně zákona o označování, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a pracovního práva.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/09/2019
Konec: 31/08/2024
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Lidská práva a demokracie

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

– úmluva OSN o lidských právech; rozvoj nových mezinárodních norem a dohod týkajících se lidských práv;

– cíle v oblasti lidských práv v rámci udržitelného rozvoje (zejména SGD 16);

– orgány OSN pro lidská práva včetně Rady pro lidská práva (zvláštní postupy, zvláštní zpravodaj OSN), valné shromáždění třetího výboru OSN, smluvní orgány OSN pro lidská práva (a ostatní monitorovací orgány OSN), OHCHR (Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva), UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky), MOP;

– regionální úmluvy a organizace pro lidská práva a demokracii: OBSE (včetně Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva „ODIHR“, zpravodaje v rámci svobody sdělovacích prostředků); Rada Evropy a Benátská komise; regionální mechanismy na americkém kontinentu, v Africe a Asii;

– ostatní specializovaní hráči v oblasti lidských práv a demokracie na globální, regionální a místní úrovni, zejména organizace občanské společnosti, obhájci lidských práv, vnitrostátní organizace pro lidská práva, veřejní ochránci lidských práv;

– mezinárodní trestní soudnictví, včetně Mezinárodního trestního soudu a ostatních trestních tribunálů / zvláštních soudů, univerzální soudnictví;

– lidská práva v situacích ozbrojených konfliktů a pokrizových situací; prevence zločinů genocidy; odpovědnost chránit („R2P“) a lidská práva; mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo pro uprchlíky;

– lidská práva při politické přeměně; přechodné soudnictví;

– obchodní a lidská práva, sociální odpovědnost podniků;

– lidská práva a udržitelný rozvoj, včetně změn klimatu a životního prostředí;

– externí hráči EU v rámci politiky lidských práv a demokracie: Rada zahraničních věcí, Politický a bezpečnostní výbor, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředseda Evropské komise, Evropská služba pro vnější činnost, Evropská komise, Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM), zvláštní zástupce EU pro lidská práva, kontaktní místa pro lidská práva v delegacích; Evropská nadace pro demokracii;

– cílené nástroje EU v oblasti politiky lidských práv a demokracie: Strategický rámec a akční plán pro lidská práva a demokracii; dialogy a konzultace v oblasti lidských práv; demarše a prohlášení; ustanovení o lidských právech v mezinárodních dohodách; směrnice pro lidská práva; strategie jednotlivých zemí týkající se lidských práv a demokracie; vnější finanční nástroje; sledování průběhu voleb a následná kontrola; podpora demokracie včetně propagace parlamentní demokracie;

– prosazování lidských práv v externích politikách EU: lidská práva a rozvojová spolupráce (přístup k rozvoji založeného na právech), obchodní politika EU, lidská práva v politice boje proti terorismu, mise SBOP, politika sankcí a proces rozšiřování a politika sousedství;

– lidská práva z pohledu vnějších aspektů ve vnitřní politice EU: migrace, uprchlíci a azyl, správa hranic EU, obchodování s lidmi;

– občanská a politická práva a ekonomická, sociální a kulturní práva včetně trestu smrti, práva menšin, pracovního práva, práva žen, zákaz diskriminace, práva dětí, práva osob se zdravotním postižením a práva LGBTI osob (lesby, gayové a lidé s bisexuální, transsexuální a intersexuální orientací);

– kompetence, politiky a struktura Evropského parlamentu na podporu lidských práv a demokracie v rámci vnějších vztahů EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 470 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/09/2019
Konec: 31/08/2024
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

V souladu s legislativním obdobím

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/02/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 7 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/02/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, Brusel

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Veřejný zadavatel může k prodloužení této zakázky použít jednací řízení na základě čl. 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel finančního nařízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/11/2018