Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 50767-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Stockholm: Plantering och skötsel av grönområden

2023/S 018-050767

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens fastighetsverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4474
Postadress: Box 2263
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Postnummer: 103 16
Land: Sverige
Kontaktperson: Martina Johansson
E-post: martina.johansson@sfv.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sfv.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av tillsyn, drift och underhåll/utveckling av naturmark och besöksanordningar på flertalet fastigheter, bl.a. Lovön, Bogesund, Tullgarn mfl

Referensnummer: 0218/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77310000 Plantering och skötsel av grönområden
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar tillsyn, drift och underhåll av naturmark och besöksanordningar på

Statens fastighetsverks (SFV) markinnehav på tolv områden. Utveckling av

områdena är mer eller mindre pågående under entreprenadtiden, varvid nya besöksanordningar

såsom eldplatser, spänger, skyltar mm kan komma att ingå.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111220 Röjning av ris och buskar
77200000 Skogstjänster
77210000 Skogsavverkning
77311000 Skötsel av trädgårdar och parker
77312000 Ogräsröjning
77313000 Parkskötsel
77314000 Markskötsel
90910000 Städning
92533000 Tjänster i naturreservat
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar tillsyn, drift och underhåll av naturmark och besöksanordningar på

Statens fastighetsverks (SFV) markinnehav i tolv områden. Utveckling av

områdena är mer eller mindre pågående under entreprenadtiden, varvid nya besöksanordningar

såsom eldplatser, spänger, skyltar mm kan komma att ingå.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 185-523992
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Maskinringen Mälardalen Ekonomisk förening
Nationellt registreringsnummer: 716422-5786
Postadress: Gnejsgatan 5
Ort: Enköping
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 749 40
Land: Sverige
E-post: linda.jansson@mrmalardalen.se
Internetadress: http://www.mrenkoping-habo.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Markservice STHLM AB
Nationellt registreringsnummer: 559270-2608
Postadress: Edsvallabacken 22
Ort: FARSTA
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 12343
Land: Sverige
E-post: ayah.suleiman@markservicesthlm.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Trädgårdsanläggare Hallblom AB
Nationellt registreringsnummer: 556396-3312
Postadress: Libro Ringväg 36
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Postnummer: 752 28
Land: Sverige
E-post: johan.n@hallbloms.com
Internetadress: http://www.hallbloms.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023