Varer - 507738-2021

08/10/2021    S196

Danmark-Vejle: Edb-maskiner og -artikler

2021/S 196-507738

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Jensen Sneum
E-mail: Dorthe.Jensen@rsyd.dk
Telefon: +45 29391252
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312656&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høringsmateriale i forbindelse med udbud af Workstation, Laptop, Docking og Skærme

Sagsnr.: 21/36891
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30200000 Edb-maskiner og -artikler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af Workstation, Laptop, Docking og Skærme til Region Syddanmark sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i en høring blandt potentielle leverandører. Formålet med høringen er at sikre, at udbudsmaterialet afspejler de løsninger, som de potentielle leverandører kan tilbyde, og at der dermed offentliggøres det bedst mulige udbudsmateriale, hvor den nedsatte brugergruppe har haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker og kommentarer fra de potentielle leverandører. Det fremgår af punkt VI.3) hvordan der afgives høringssvar.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30213000 Pc'er
30213200 Tabletcomputere
30213300 Stationære pc'er
30231000 Computerskærme og konsoller
30236110 Ram-hukommelser (Random access memory)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter Workstation, Laptop, Docking og Skærme til Region Syddanmark.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gøres opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Manglende oplysninger som fx forbrugstal samt vægtning af tildelingskriterier vil først blive oplyst, når det endelige udbud offentliggøres.

Høringssvar/kommentarer bedes lavet i et excel ark eller word dokument med henvisning til kontraktbilag og pkt./pos.nr.og vedhæftes en mail til dorthe.jensen@rsyd.dk senest tirsdag d. 26/10-2021 kl. 12.00.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2021