Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 507960-2021

08/10/2021    S196

Poland-Rzeszów: Medical equipments

2021/S 196-507960

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Smodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Postal address: ul. Krakowska 16
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-111
Country: Poland
E-mail: zaopatrz@szpitalmsw.rzeszow.pl
Telephone: +48 178643215
Fax: +48 178507053
Internet address(es):
Main address: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń medycznych

Reference number: Z/ZZP.2378.7.21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy:

Zadanie nr 1 - Monitora do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych - 1 szt..

Zadanie nr 2 -.Analizatora parametrów krytycznych - 1 szt.

Zadanie nr 3 - Wózka anastezjologicznego - 1 szt.

Zadanie nr 4 - Aparatu do pomiaru krzepliwości krwi - 1 szt.

Zadanie nr 5 - Ssaków medycznych przewoźnych - 3 szt.

Zadanie nr 6 - Aparatów EKG dwunastokanałowych - 2 szt.

Zadanie nr 7 - Rejestratorów holterowskich EKG 3 kanałowych ( 2 szt.) oraz 12 kanałowego ( 1 szt. )

Zadanie nr 8 - Kardiostymulatorów jednojamowych - 2 szt.

Zadanie nr 9 - Łóżek szpitalnych ( 20 szt.) oraz szafek przyłóżkowych ( 20 szt. )

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33123000 Cardiovascular devices
33123210 Cardiac-monitoring devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych - 1 szt. - dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora parametrów krytycznych - 1 szt. - dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka anastezjologicznego - 1 szt. - dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do pomiaru krzepliwości krwi - 1 szt. - dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33172000 Anaesthesia and resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaków medycznych przewoźnych - 3 szt. - dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów EKG 12 kanałowych - 2 szt. - dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratorów holterowskich EKG 3 kanałowych ( 2 szt. ) oraz 12 kanałowego ( 1 szt. ) dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33182200 Cardiac stimulation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiostymulatorów jednojamowych - 2 szt.- dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych ( 20 szt.) oraz szafek przyłóżkowych ( 20 szt.) - dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ oraz załącznikach do niej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0046/16 pn. "Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych"

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu warunków dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. W przypadkach, o których mowa w punkcie 2, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka.

4. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ – Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców; wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Dalszy ciąg w sekcji. III.1.2 w części: Minimalny poziom ewentualnych wymagań i standardów.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

1.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców;

1.2. wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

1.3. formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.;

1.4. formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ;

1.5. formularz zestawienia parametrów techniczno-granicznych stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

1.6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

1.7. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

1.8. następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a. .oświadczenie wykonawcy o wprowadzeniu oferowanego urządzenia medycznego do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.186) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SWZ.

b. materiały informacyjne (np. katalogi, prospekty, foldery itp.) z opisem technicznym oferowanego urządzenia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SWZ i załącznikach do niej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2021
Local time: 09:30
Place:

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, bud. H, pok. nr 3

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Szczegółowy opis postępowania o udzielenie zamówienia, w tym podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego, znajduje się w SWZ oraz w załącznikach do niej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2021