Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 50804-2023

25/01/2023    S18

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2023/S 018-050804

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Gałuszka
E-Mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefon: +48 422726431
Fax: +48 422726277
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnegowielorodzinnego przy ul Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM-DZ.3322.16.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnegowielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną (...)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45443000 Fassadenarbeiten
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 16

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 240-547516

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnegowielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną (...)

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działek przy ul Rewolucji 29 w Łodzi,wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie Projektu budowlano –wykonawczego.

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi.Zamówienie obejmie: realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki ew. nr 417/1, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Rewolucji 29 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami usługowo – handlowymi w parterze dostępnym bezpośrednio z ulicy. Oficyny (z wejściami od strony podwórza)w całości przeznaczono na funkcje mieszkalne. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe,estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych,zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie zrewitalizowanej nieruchomości. Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części I) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części I).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 30/04/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 11 747 269.94 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Jan Biernat Firma Projektowo-Budowlana
Postanschrift: ul. Św. Floriana 48
Ort: Libertów
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 30-444
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Katarzyna Kuczera INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych
Postanschrift: ul. Maryjna 20A
Ort: Gaj
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-031
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W dniu 20.12.2022 r. Wykonawca zawnioskował do Zamawiającego o przystąpienie do negocjacji w zakresie zmiany warunków umowy w zakresie należnego wynagrodzenia, tj. poprzez jego zwiększenie. Wykonawca w swoim wniosku powołał się na możliwość zmiany wynagrodzenia zarówno na podstawie postanowień umownych jak i art 144 ust.1 pkt.3 ustawy PZP oraz postanowienia motywu 109 dyrektywy 2014/24/UE wskazując przy tym , że w toku realizacji umowy zaistniały okoliczności, których strony działając z należytą starannością nie mogły przewidzieć (uzasadnienie Aneks 9 z 05.01.2023).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 11 591 086.39 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 11 747 269.94 PLN