Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 50858-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-București: Berufsausbildung

2023/S 018-050858

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Nationale Identifikationsnummer: RO 4203997
Postanschrift: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032572
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): AUREL STAN
E-Mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.igsu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de formare - subactivitatea 4.1. din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III

Referenznummer der Bekanntmachung: 4203997/2019/TX/MM3/p39 , 4203997/2019/TX/MM3/p40
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80530000 Berufsausbildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lot 1- Servicii de formare experți externi din cadrul subactivității 4.1. - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Experții externi vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul I.G.S.U. și unităților subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU. Fiecare sesiune va avea o durată de 15 zile lucrătoare consecutive și la ea vor participa 25 persoane ± 3 persoane.

Lot 2- Servicii de formare experți interni din afara organigramei din cadrul subactivității 4.1. - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Experții interni vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul I.G.S.U. și unităților subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU. Fiecare sesiune va avea o durată de 15 zile lucrătoare consecutive și la ea vor participa 25 persoane ± 3 persoane.

Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 11 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serviciu de formare experți externi - subactivitatea 4.1.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Experții externi vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul I.G.S.U. și unităților subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU. Fiecare sesiune va avea o durată de 15 zile lucrătoare consecutive și la ea vor participa 25 persoane ± 3 persoane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Existența atestatului de formator / Gewichtung: 18
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică a experților / Gewichtung: 21
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională generală a experților / Gewichtung: 21
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Durata contractului mentionata la pct. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, este estimata.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serviciu formare experți interni-subactivitatea 4.1.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Experții interni vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul I.G.S.U. și unităților subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU. Fiecare sesiune va avea o durată de 15 zile lucrătoare consecutive și la ea vor participa 25 persoane ± 3 persoane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Existența atestatului de formator / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică a experților / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională generală a experților / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Durata contractului mentionata la pct. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, este estimata.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 172-487528
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

2. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

3.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA Contractului

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termenul stabilit de autoritatea contractanta prin invitația pentru semnarea contractului. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului , contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023