Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 508585-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението508585-2021
PDДата на публикуване08/10/2021
OJНомер на броя на ОВ S196
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция Митници (000627597)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен04/10/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)http://www.customs.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС