Услуги - 508649-2017

Компактен изглед

20/12/2017    S244

Полша-Варшава: Поръчка за поддръжка за оборудване HP/Cisco

2017/S 244-508649

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 14.2.2017, 2017/S 031-055245)

Frontex, Plac Europejski 6, Warsaw 00-844, Полша. Адрес за електронна поща: procurement@frontex.europa.eu

Вместо: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15.3.2017

Да се чете: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.1.2018