Υπηρεσίες - 508649-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

20/12/2017    S244

Πολωνία-Βαρσοβία: Σύμβαση συντήρησης για εξοπλισμό HP/Cisco

2017/S 244-508649

Διορθωτικό

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14.2.2017, 2017/S 031-055245)

Frontex, Plac Europejski 6, Warsaw 00-844, ΠΟΛΩΝΙΑ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu

Αντί: 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

15.3.2017

Διάβαζε: 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

7.1.2018