Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 50884-2023

25/01/2023    S18

România-Sibiu: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2023/S 018-050884

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 068-179312)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Număr naţional de înregistrare: 4241117
Adresă: Strada: Revolutiei, nr. 3-5
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550170
Țară: România
Persoană de contact: Dusa Carmen
E-mail: achizitii@armyacademy.ro
Telefon: +40 269433332
Fax: +40 269215554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.armyacademy.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SAD - Contracte de furnizare alimente

Număr de referinţă: 4241117_2022_PAAPD1351682
II.1.2)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prin prezentul anunt de participare se initiaza un Sistem Dinamic de Achizitii Publice (numit in continuare - SAD) care sa permita achizitia de alimente, prin incheierea unor contracte, necesare asigurarii continuitatii si diversificarii hranirii efectivelor din AFT, timp de 2 ani, conform descrierii din documentul "Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani ".

Procedura de atribuire va respecta regulile licitatiei restranse, urmand a se derula in doua etape:

Etapa I - depunerea solicitarilor de participare la SAD;

Etapa II - depunerea ofertelor doar de catre ofertantii calificati la finalul primei etape.

Avand in vedere caracterul deschis al SAD, dupa lansarea SAD si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii SAD daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare.

Autoritatea contractanta transmite cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul SAD dupa etapa I-a, in vederea depunerii de oferte. Invitatia de participare se va transmite doar ofertantilor calificati la finalul etapei I.

In cadrul etapei a II-a nu este obligatorie depunerea ofertei in situatiile in care achizitia propusa nu prezinta interes.

Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: de regula semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prin reluarea competitiei.

Pe intreaga perioada in care SAD este deschis este posibil urmatoarele: depasirea cantitatilor estimate, solicitarea si a altor produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini sau renuntarea la unele produse prevazute initial.

Pentru unele dintre produsele mentionate in"Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani " exista acord cadru in derulare, drept urmare este posibil, ca acele produse sa nu fie achizitionate decat dupa epuizarea AC.

Cantitatile exacte de alimente care trebuie ofertate in cadrul etapei a II-a a SAD vor fi cunoscute doar la momentul transmiterii invitatiilor de participare.

Lista de alimente care va fi transmisa in cadrul invitatiei de participare la etapa a II-a a SAD va putea contine si alte produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini, anexat prezentului anunt de participare.

Toate alimentele cuprinse in aceeasi invitatie de participare vor face obiectul unui singur contract, urmand ca oferta castigatoare sa se stabileasca prin aplicarea criteriului de atribuire aplicat asupra pretului total al produselor solicitate.

Neofertarea unuia sau mai multor produse din cele solicitate prin invitatia de participare va determina respingerea ofertei, ca neconforma.

Anexa caietului de sarcini are un caracter orientativ si reprezinta un necesar anticipat, previzionarea fiind facuta in scopul determinarii valorii estimate, precum si a procedurii de atribuire aplicabile.

Atunci cand transmite invitatia de participare, autoritatea contractanta nu este obligata sa solicite intocmai alimentele cuprinse in anexa la caietul de sarcini.

In functie de necesitatile pe care autoritatea contractanta le va identifica pe durata sistemului dinamic, aceasta va putea sa solicite atat alimentele din anexa cat si alte alimente ce nu au fost prevazute initial.

Nu se va derula licitatie electronica pentru stabilirea ofertei castigatoare in cadrul etapei a II-a a SAD, de unde rezulta ca ofertantii vor trebui sa depuna cea mai buna oferta pana la data si ora limita indicata in invitatia de participare.

Specificatiile tehnice ale produselor sunt mentionate in caietul de sarcini si anexa acestuia.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor= 13

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 068-179312

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.7
În loc de:

Durata in luni: 48

A se citi:

Durata in luni: 24

VII.2)Alte informații suplimentare:

Conform documentatie