Dienstleistungen - 50892-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Kristinehamn: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

2023/S 018-050892

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ELSÄKERHETSVERKET
Nationellt registreringsnummer: 202100-4466
Postadress: Box 4
Ort: Kristinehamn
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 681 21
Land: Sverige
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se
Telefon: +46 10-1680533
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.elsakerhetsverket.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Säkerhet mot personskada och sakskada

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förvaltning av ärendehanteringssystem

Referensnummer: 22EV4969
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar förvaltning och utveckling av Elsäkerhetsverkets befintliga Platinalösning och därtill knutna moduler och tjänster. Leverantören tillhandahåller såväl support och felavhjälpning som hjälp med konfiguration, anpassningar och uppdateringar av systemet.

Elsäkerhetsverket har köpt mjukvaran i ett särskilt avtal med produktleverantören Formpipe AB, för att få rättigheter till systemet och tillgång till nya versioner

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72260000 Programrelaterade tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Platina är myndighetens gemensamma system för diarieföring, ärendehandläggning, dokumenthantering och registerhantering sedan april 2009.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 223-640801
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Förvaltning av ärendehanteringssystem

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/01/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AGIO System och Kompetens i Skandinavien AB
Nationellt registreringsnummer: 556650-2968
Postadress: Västra Varvsgatan 3, 972 36 Luleå
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 97236
Land: Sverige
E-post: Peter.foberg@agio.se
Telefon: +46 733671305
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 640 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023