Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 508985-2017

20/12/2017    S244    Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Kisvárda: Építési munkák

2017/S 244-508985

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tibor
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Telefon: +36 45500742
Fax: +36 45405128

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvarda.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kisvarda.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó- sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 75-16-2625
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó- sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000
45212000
45212200
45212224
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár utca 33/A. /945, 0176/1, 0177/1 Hrsz./

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beruházást a Kormány a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb feladatok/mennyiségek:

— Fedett stadion épület kialakítása (6041,7 m2 összterületen) A, B, C és D fedett lelátó kivitelezésével, 2711 db ülőhely + 82 db sajtóülőhely kialakításával,

— technikai zónák kialakítása az MLSZ infrastruktúra szabályzata szerinti MLSZ D minősítés alapján,

— az MLSZ C előírásai alapján szükséges technikai helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— D szektort kiszolgáló helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— közönségforgalmi illemhelyek kialakítása,

— Biztonságtechnikai központ falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— Sajtó központ, TV stúdió helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— lift kialakítása,

— elsősegély helyiségek (közönség részére),

— eredményjelző kialakítása dokumentáció szerint,

— 105 x 68 m-es élőfüves pálya kialakítása drénezett pályatechnológiával, automata öntözőrendszerrel, pályafűtéssel,

— 1200 Lux teljesítményű pályavilágítás kivitelezése,

— az épület külső díszvilágításának kialakítása,

— a teljes telek kertészeti tereprendezése,

— közönségforgalmi, sportolói, játékvezetői, sajtó és V.I.P. parkolók kialakítása, csapadékvíz elvezetéssel,

— szilárd burkolatú telken belüli szervizút és gyalogutak kialakítása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 207-374237

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 025 057 171.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A II.2.7) pontban megadott 420 nap naptári napokban értendő.

2) A szerződés módosításának időpontja: 2017.10.13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000
45212000
45212200
45212224
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár utca 33/A. /945, 0176/1, 0177/1 Hrsz./

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb feladatok/mennyiségek:

— Fedett stadion épület kialakítása (6041,7 m2 összterületen) A, B, C és D fedett lelátó kivitelezésével, 2711 db ülőhely + 82 db sajtóülőhely kialakításával,

— technikai zónák kialakítása az MLSZ infrastruktúra szabályzata szerinti MLSZ D minősítés alapján,

— az MLSZ C előírásai alapján szükséges technikai helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— D szektort kiszolgáló helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— közönségforgalmi illemhelyek kialakítása,

— Biztonságtechnikai központ falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— Sajtó központ, TV stúdió helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— lift kialakítása,

— elsősegély helyiségek (közönség részére),

— eredményjelző kialakítása dokumentáció szerint,

— 105 x 68 m-es élőfüves pálya kialakítása drénezett pályatechnológiával, automata öntözőrendszerrel, pályafűtéssel,

— 1200 Lux teljesítményű pályavilágítás kivitelezése,

— az épület külső díszvilágításának kialakítása,

— a teljes telek kertészeti tereprendezése,

— közönségforgalmi, sportolói, játékvezetői, sajtó és V.I.P. parkolók kialakítása, csapadékvíz elvezetéssel,

— szilárd burkolatú telken belüli szervizút és gyalogutak kialakítása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 520
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 395 989 857.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:

a) a Létesítmény kivitelezésének 8,452 %-os készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2016.december 23. (kötbérterhes);

b) a Létesítmény kivitelezésének 24,711 %-os készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. május 31. (kötbérterhes)

c) a Létesítmény kivitelezésének 34,711 %-os készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. július 31. (kötbérterhes)

d) a Létesítmény kivitelezésének 50,711 %-os készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. szeptember 13. (kötbérterhes)

e) a Létesítmény kivitelezésének 63,711 %-os készültségi foka: Ötödik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. december 20. (kötbérterhes)

f) a Létesítmény kivitelezésének 75,711 %-os készültségi foka: Hatodik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2018. január 30. (kötbérterhes)

g) a Létesítmény kivitelezésének 91,548 %-os készültségi foka: Hetedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2018. február 20. (kötbérterhes)

h) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, valamint a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése: nyolcadik Fizetési Mérföldkő legkésőbb 2018. március 18. (kötbérterhes).

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Kbt. 141. § (4) c) pont.

A játéktér/küzdőtér, illetve a létesítmény csapadékvíz elvezetésének módosítása, valamint a pályarétegrend módosítása vált szükségessé, egy hatékonyabb vízelvezetésű pályatechnológia kialakítás érdekében. A műszaki tartalom módosítása, ahogy a jelen szerződés módosítás 1.3. pontjában jelzésre került költség módosulással nem jár.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 395 989 857.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 395 989 857.00 HUF