Servicii - 509000-2019

29/10/2019    S209

Belgia-Bruxelles: Contract de servicii pentru furnizarea unui studiu referitor la „Inteligența artificială pentru tehnologiile energetice și de mediu (ARTENET)”

2019/S 209-509000

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 203-493169)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement and contract unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de servicii pentru furnizarea unui studiu referitor la „Inteligența artificială pentru tehnologiile energetice și de mediu (ARTENET)”

Număr de referinţă: 19.RTI.OP.373
II.1.2)Cod CPV principal
79314000 Studiu de fezabilitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul licitației este de a furniza un studiu de fezabilitate privind inteligența artificială pentru gestionarea energiei și a mediului în diferite domenii militare de operare: maritim, terestru și aerian.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/10/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 203-493169

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Durata contractelor:
În loc de:

Durata în luni: 8

A se citi:

Durata în luni: 12

VII.2)Alte informații suplimentare: