Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 509266-2020

27/10/2020    S209

Lucembursko-Lucemburk: EUDOR – Služby dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě

2020/S 209-509266

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 174-419367)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad pro publikace Evropské unie
Poštovní adresa: 2, rue Mercier
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2985
Země: Lucembursko
E-mail: OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://op.europa.eu/en/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

EUDOR – Služby dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě

Spisové číslo: OP/LUX/2020/OP/0009
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této výzvy k podávání nabídek je výběr až dvou (2) hospodářských subjektů na poskytování služeb dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 174-419367

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 26/10/2020
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 30/10/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/10/2020
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Z důvodu dočasné nedostupnosti služby pro elektronické podávání nabídek byla lhůta pro podání nabídek prodloužena. Odpovídajícím způsobem bylo i posunuto datum otevírání nabídek.