Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 509266-2020

27/10/2020    S209

Luksemburg-Luxembourg: EUDOR — Usluge dugoročnog digitalnog očuvanja

2020/S 209-509266

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 174-419367)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured za publikacije Europske unije
Poštanska adresa: 2, rue Mercier
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2985
Država: Luksemburg
E-pošta: OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://op.europa.eu/en/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

EUDOR — Usluge dugoročnog digitalnog očuvanja

Referentni broj: OP/LUX/2020/OP/0009
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje odabir najviše dva gospodarska subjekta za pružanje usluge dugoročnog digitalnog očuvanja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/10/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 174-419367

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 26/10/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 30/10/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 27/10/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 30/10/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Zbog privremene nedostupnosti usluge za elektroničko podnošenje ponuda (e-dostava) odgađa se rok za dostavu ponuda. Datum otvaranja ponuda odgađa se u skladu s navedenim.