Bauleistung - 509558-2018

20/11/2018    S223

Polen-Białystok: Straßenbauarbeiten

2018/S 223-509558

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 199-449776)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Białystok
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Słonimska 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Aleksandrowicz, Sylwia Kozłowska
E-Mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858797309
Fax: +48 858696249
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bialystok.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa ulicy Produkcyjnej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDM-X.271.13.2018.AH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Produkcyjnej w Białymstoku na odcinku od drogi wyjazdowej z CH AUCHAN do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury technicznej oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka z ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Pracownię Projektową KOMI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 199-449776

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/11/2018
Ortszeit: 09:45
muss es heißen:
Tag: 07/12/2018
Ortszeit: 09:45
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/11/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 07/12/2018
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: