Supplies - 509656-2018

20/11/2018    S223

Denmark-Haderslev: Playground equipment

2018/S 223-509656

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sydjysk Udbuds Samarbejde
National registration number: 29189757
Postal address: Haderslev Kommune
Town: Haderslev
NUTS code: DK03 Syddanmark
Postal code: 6100 Gåskærgade 26-28
Country: Denmark
Contact person: Majbritt Frødstrup
E-mail: mare@haderslev.dk
Telephone: +45 74340149
Internet address(es):
Main address: www.Haderslev.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aabernaa Kommune
National registration number: 29189854
Postal address: Skelbækvej 2
Town: Aabneraa
NUTS code: DK03 Syddanmark
Postal code: 6200
Country: Denmark
Contact person: Katharina Schulze
E-mail: kschu@aabenraa.dk
Telephone: +45 73767625
Internet address(es):
Main address: www.aabenraa.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Tønder Kommune
National registration number: 29189781
Postal address: Wegners Plads 2
Town: Tønder
NUTS code: DK03 Syddanmark
Postal code: 6270
Country: Denmark
Contact person: Kristina Hansen
E-mail: krihan@toender.dk
Telephone: +45 74929095
Internet address(es):
Main address: www.toender.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225034&B=SUS
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225034&B=SUS
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DPS Dynamisk Indkøbssystem legepladser totalentreprise (nr 1) (1)

Reference number: 16/30972
II.1.2)Main CPV code
37535200 Playground equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dynamisk Indkøbssystem på udstyr til legepladser i afgrænsede leverancer til Sydjysk Udbuds Samarbejde.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
37535260 Playground tunnels
37535280 Playground bleachers
43325000 Park and playground equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

6100 Haderslev.

II.2.4)Description of the procurement:

Dynamisk Indkøbssystem på udstyr til legepladser i afgrænsede leverancer til Sydjysk Udbuds Samarbejde.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2028
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Det dynamiske indkøbssystem forventes forlænget med 5 år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøger skal angive referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Referencen skal omhandle leverancer af udstyr til legepladser.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/12/2029
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2030

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Løbende

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/11/2018