Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 50996-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Djursholm: Byggnadsarbeten: brorenovering

2023/S 018-050996

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 248-717265)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Danderyds kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0126
Postadress: Box 66
Ort: Djursholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 18205
Land: Sverige
Kontaktperson: Christoffer Johansson
E-post: christoffer.johansson@danderyd.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.danderyd.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av ramavtal avseende drift och underhåll av broar, konstbyggnader och hamnverksamhet

Referensnummer: TN 2022/0654
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45221119 Byggnadsarbeten: brorenovering
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Danderyds kommun inbjuder genom denna förfrågan intresserade leverantörer att komma in med anbud

avseende Drift- och underhållsarbeten av broar, konstbyggnader och hamnverksamhet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 248-717265

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/01/2023
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/01/2023
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/01/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 27/01/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: