Services - 510210-2021

08/10/2021    S196

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 196-510210

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunginkanslia
National registration number: 0201256-6
Postal address: PL 700
Town: Helsingin kaupunki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00099
Country: Finland
E-mail: hankinnat@hel.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hel.fi/hank
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=357245&tpk=6d8a0dec-5c49-4eed-a7fe-bb97e5a2c6f2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=357245&tpk=6d8a0dec-5c49-4eed-a7fe-bb97e5a2c6f2
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Työterveys Helsingin potilastietojärjestelmän hankinta

Reference number: H066-21 / HEL 2021-011035
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Työterveys Helsinki pyytää tarjousta potilastietojärjestelmästä palveluna.

Hankinnan kohde sisältää seuraavat kokonaisuudet:

- valmisohjelmistoihin perustuvan työterveyshuollon PTJ:n, sekä sen käyttöoikeudet ja mahdollisesti sopimuskaudella tarvittavat lisäkäyttöoikeudet

- toimitus- ja käyttöönottoprojekti mukaan lukien hankinta-asiakirjoissa määriteltyjen integraatioiden, migraatioiden ja konversioiden toteutus

- käyttöönottoon ja käyttöön liittyvä koulutus

- tukea ja ylläpitoa sekä käyttöpalveluita koskevat palvelut (SaaS-palvelun mukainen kokonaisvastuu)

- jatkuva kehittäminen (uudet toiminnallisuudet, regulaation mukaisuus jne.)

- hankinnan kohdealaan liittyvä toiminnallinen ja tekninen konsultointi

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on Työterveys Helsingin potilastietojärjestelmä (PTJ) palveluna (SaaS) ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Hankinnan kohde sisältää seuraavat kokonaisuudet:

- valmisohjelmistoihin perustuvan työterveyshuollon PTJ:n, sekä sen käyttöoikeudet ja mahdollisesti sopimuskaudella tarvittavat lisäkäyttöoikeudet

- toimitus- ja käyttöönottoprojekti mukaan lukien hankinta-asiakirjoissa määriteltyjen integraatioiden, migraatioiden ja konversioiden toteutus

- käyttöönottoon ja käyttöön liittyvä koulutus

- tukea ja ylläpitoa sekä käyttöpalveluita koskevat palvelut (SaaS-palvelun mukainen kokonaisvastuu)

- jatkuva kehittäminen (uudet toiminnallisuudet, regulaation mukaisuus jne.)

- hankinnan kohdealaan liittyvä toiminnallinen ja tekninen konsultointi

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Arvioitu sopimuksen alkamispäivä on 1.1.2022.

Sopimus on voimassa määräaikaisesti siihen saakka, kunnes on kulunut kaksi (2) vuotta käyttöönottohetkestä ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2021