A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 510464-2019

Submission deadline has been amended by:  560482-2019
29/10/2019    S209

Magyarország-Pécs: Villamos létesítmények üzemeltetése

2019/S 209-510464

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42858926
Postai cím: Siklósi út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Telefon: +36 72502164
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.biokom.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000802392019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000802392019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Városüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közvilágítás karbantartása, üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR000802392019
II.1.2)Fő CPV-kód
65320000 Villamos létesítmények üzemeltetése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Pécs Megyei Jogú Város területén található valamennyi közvilágítási körzet, összesen 19 968 db (935 db Hgl, 7193 db LED) közvilágítási, valamint 467 díszvilágítási berendezés üzemeltetése, karbantartása. A szolgáltatás magában foglalja a közvilágítási berendezések aktív elemei elvárt üzemkészségének biztosítását, működőképességének ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos üzemviteli, karbantartás és üzemzavar-elhárítási feladatok elvégzését, a működésképtelenné vált aktív elemek cserjét, valamint a hibacím bejelentés fogadásának biztosítását. A 19 968 db közvilágítási lámpatestből 7136 lámpatest 17.3.2020 napjáig garanciával rendelkezik, ezért ezek vonatkozásában nyertes ajánlattevő teljes körű feladatellátása 18.3.2020 napjával kezdődik, amennyiben a vállalkozási szerződés ezen időpontot megelőzően hatályba lép.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65320000 Villamos létesítmények üzemeltetése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécs területén található valamennyi közvilágítási körzet, összesen 19 968 db közvilágítási, valamint 467 db díszvilágítási (kivéve a karácsonyi) berendezés üzemeltetése, karbantartása:

Karbantartás, csere, pótlás, felújítás előzetes terv szerinti elvégzése.

— környezeti feltétel, közlekedésbiztonsági feltétel biztosítása,

— szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje, fényforrás kivételével, továbbá a helyszínen nem javítható hibák megrendelő felé jelzése,

— gyújtó betét, aljzat ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,

— előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje,

— egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzátor stb) ellenőrzése, a meghibásodott javítása, cseréje,

— fényforrás cseréje,

— lámpatest általános karbantartása (csavarok utánhúzása, búra portalanítása, ha a típusnál lehetséges, illetve szükséges),

— mechanikai állapot ellenőrzése (irány, felerősítés, beállítás),

— a törött alkatrészek (záró fedél, üvegbúra) cseréje,

— meghibásodott, hiányzó tömítések pótlása,

— berendezések folyamatos tisztántartása,

— díszvilágítási lámpák üzemvitele, kivéve a karácsonyi díszvilágítást,

— balesetveszélyt okozó eszközök eltávolítása a Megrendelő előzetes értesítése mellett a hiba kijavításának megkezdése,

— növényzet által benőtt lámpák környezetében kismértékű gallyazás elvégzése, vagy nagyobb beavatkozás szükségességénél megrendelő tájékoztatása.

A rongálásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó lámpák kicserélése, pótlása, valamint berendezések folyamatos javítása.

A közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez kötött, villamos üzemű megvilágítás biztosítása a már meglévő rendszer alkalmazásával, valamint szakmai javaslattétel a közvilágítás fejlesztési lehetőségeire.

Közlekedési konfliktuszónák (csomópontok) megvilágítás műszeres, dokumentált ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése és szükség esetén fejlesztési javaslat tétel évente 5 darab, megrendelő által meghatározott, csomópont tekintetében.

Hibaelhárítás elvégzése:

A hibelhárítást az észleléstől vagy bejelentéstől számított alábbi időtartamon belül kell befejezni az alábbiak szerint:

A hibát az észleléstől vagy bejelentéstől számított, alábbi időtartamon belül kell elhárítani (a hibaelhárítást befejezni).

— Gépjárműforgalmú területek, útvilágítás: 168 óra

— Gyalogos övezetek, parkok: 48óra, illetve a péntek 16:00-tól szombat 24:00 között érkező hibákat hétfő 24:00-ig

— Gyalogos-átkelőhely: 48óra, illetve a péntek 16:00-tól szombat 24:00 között érkező hibákat hétfő 24:00-ig

Passzív hibák javítása:

Passzív elemeknek tekintjük: földkábeles hálózat a tulajdoni határig, kandeláber, lámpatest, szabadvezetékes csatlakozó vezeték, köz vagy díszvilágítási elosztó berendezés, mérő.

A vállalkozó feladata a PMJVÖ tulajdonában és kezelésében lévő passzív közvilágítási hálózat és annak elemein bekövetkezett hiba megrendelő felé való jelzése és megrendelő által elrendelt munka elvégzése szerződésben rögzített feltételek szerint.

Együttműködés a Hálózati Engedélyessel, PMJVÖ tulajdonú passzív hálózati hiba bemérésében. Ezen feladatokat külön üzemviteli megállapodásban rögzítik a felek.

Nyilvántartás, leltár

Berendezések teljesítményét és mennyiségi adatait, a 2007. évi LXXXVI. tv 3.§ 40. pontja szerinti Csatlakozási pontra és csatlakozó berendezésre vonatkozó adatokat, információkat tartalmazó nyilvántartás naprakész folyamatos felülvizsgálata és módosítása, és erről a Megrendelő 5 munkanapon belüli tájékoztatása.

Hibabejelentés fogadása:

PMJV lakosságának közvilágítási hibabejelentésére a 2013.december óta rendszeresített és a lakosság számára publikált és általánosan ismert KOVIKA közvilágítás karbantartó rendszere van alkalmazásban. Vállalkozó feladata, hogy a jelzett, megrendelő által üzemeltetett portált alkalmazza.

Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M.2.1. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott 1 szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M.2.2. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek közvilágítás karbantartása során szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (hónap) (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A közbeszerzés mennyiségében megjelölt lámpatest darabszámhoz képest a szerződés teljesítésének időtartama alatt ajánlatkérő üzemeltetésébe, fenntartásába kerülő többlet lámpatestek, vagy díszvilágítás tekintetében ajánlatkérő maximum + 10 % opciós mennyiséget határoz meg, melyre vonatkozó feladatleírás szerinti szolgáltatást jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni.

Fentieken túl a szándékos rongálásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó lámpák kicserélését, pótlását, valamint javítását ajánlatkérő a szerződés tartama alatt jogosult egyoldalú nyilatkozattal jogosult megrendelni az ajánlat részeként benyújtott egységárakon.

Ajánlatkérő a kezelésében lévő passzív hálózati elemek javítását a szerződés tartama alatt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni az ajánlat részeként benyújtott egységárakon.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

ATnek az ajánlatához (ajánlattételi határidőig) csatolni kell a III.1.3) M.2.2. szakembernek (SZE)és az M.2.1. pontban meghat

SZEek közül 1-nek a megnevezését tart. dokumentumot, és a SZEk szakmai önéletrajzát a 3. és 2. értékelési

Részszemp-ra tett megajánlás alátámasztására. Ha ajánlattevő 0-tól különböző megajánlást tesz, és nem csatolja

Ezeket, v a SZE-t nem nevezi meg az ajánlat érvénytelen!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró ok(továbbiakban KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen ig-ni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására. ESPDban GSZ köteles nyil-ni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az elj-sal kapcsolatban előírt egyéb információkat. A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyil-ban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek aapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell ig-nia. A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2) bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az elj-ban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.-14.§ és 16.§ rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása. GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók (EV) nyilvántartásába, továbbá rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ált. kibocsájtott engedély). A nem M.o.-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mell.ben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: Előzetes igazolás az ESPD-ban: ATknek a szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalmassági követelmények előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Utólagos ig.: M.o.-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EVk nyilvántartásának adatai alapján, nem M.o.-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilvántartások szerinti ig-t vagy nyil-ot kell ig-ként benyújtani. Kbt. 69. § (11a) bek alkalm. Részletesen KD-ban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás ATk az alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolhatják. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) bek alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

P.1./ AT cégkivonata szerinti összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az AF feladásától visszafele számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot (attól függően, hogy az Ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal: - bankszámla száma - mióta vezeti az adott számlát, - volt-e a számlán az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállított tétel, ha volt milyen időtartamban és összegben. Ha AT a P.1./ pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. AK a KR 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1./pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Az alkalmasságigazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. A Kbt 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P.1./ a számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint bármely számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállított tétel volt. A P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-knek - a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve aKbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja a tisztelt AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. Korm. rend továbbiakban: KR 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Kbt.69.§(4) adott esetben aKbt.69.§(6) bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztásacéljából benyújtandó igazolások: AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ csatolja:

M.1./ az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül szerződésszerűen teljesített,de maximum 6 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatásait ismertető referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás KR 21.§ (3) bek a.) és 22.§ (1) bek.

M/2.1.Nyil. azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, a szakmai tapasztalatuk ismertetésével akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellett csatolandó: a)a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év /hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz,mely tartalmazza -az M/2.1. alpontban a közvilágítási berendezések karbantartásban szerzett tapasztalatot - az b)szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok, FAM igazolvány) egyszerű másolata, valamint c) a szakemberek (M.2.1. és M.2.2. pontok) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok. [Kbt.65.§(1)bek b) pont; KR 21.§(3)bek b)pont] Ha az M.2.2./ pontra megajánlott szakember vonatkozásában fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

M3./ Ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés, műszaki felszereltség darabszámának, műszaki paramétereinek megadásával(gépjármű, szoftver). Csatolni kell továbbá a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát. Amennyiben a forgalmi engedély az ajánlattétel időpontjában nem érvényes, vagy érvényességi ideje a teljesítés megkezdéséig lejár, úgy Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatba arról, hogy a szerződés teljesítésének megkezdéséig a gépjármű érvényes forgalmi engedélyét megszerzi és azt az Ajánlatkérő részére a teljesítés megkezdéséig bemutatja. [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §

(3) bekezdés i) pont] az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65§(7)bek szerint is megfelelhet. Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(9),138.§(1) és (5) bek rendelkezéseire! 65§( 10)bek nem alkalmazandó! A Kbt.69.§(4)bek rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK alkalmatlannak minősíti az ATt (vagy közös ATket),hanem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül szerződésszerűen teljesített,de maximum 6 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgyára vonatkozó alábbi referenciákkal:

M.1.1./ 1 db legalább 500 db, a közvilágítás részét képező Hgl lámpatest vonatkozásában minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan végzett karbantartási szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

M.1.2./1 db legalább 4000 db, a közvilágítás részét képező LED-es égővel rendelkező lámpatest vonatkozásában minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan végzett karbantartási szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

Az M.1.1./ és M.1.2./pontban előírt referenciakövetelmény több megfelelő tartalmú referenciával is teljesíthető. Az M.1.1/ és M1.2./ referencia követelmény teljesíthető 1 db megfelelő tartalmú referenciával is.

M.2./legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M.2.1/ 6 fő, a 72/2003. GKM rend szerinti FAM (feszültség alatti munkavégzés) minősítéssel és közvilágítási berendezések karbantartásban 5 éves tapasztalattal rendelkező szakember.

M.2.2/ 1 fő, aki villamosság szakterületen (MV-VI) felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó

266/ 2013.(VII.11.) Korm. rend. 1. mell. IV. felelős műszaki vezetés 3.rész 21. pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik.

Egy szakember csak egy pozícióba jelölhető.

M.3./ az alábbi eszközökkel, műszaki felszereltséggel:

Legalább 3 db min 12,5 méter emelőmagasságú emelőkosaras gépjárművel, melyek átlagéletkora nem haladja meg a 3 évet.

A Kbt.65.§(6) bekezdése alapján az M1/-M.2./ és M.3./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, elegendő ha közülük egy felel meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vállalkozási díj kifizetése havonta, a Ptk. 6:130. § (1)- (3) bekezdése alapján a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, forintban (HUF) kerül sor. Késedelmi kötbér: A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén, 200,- HUF/berendezés/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke:az adott havi vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: 3 havi Vállalkozói díj.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/12/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/12/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján a bontást az EKR végzi automatikusan, azon jelenlét nem biztosítható.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Közb- Dok-ok az ekr.gov.hu felületen hozzáférhetőek.

2. Kieg. táj: A kieg. táj nyújtása: a Kbt. 56.§(1)-(6)bek-eiben, és a közb. dok-ban foglaltak az irányadók.

3.Helyszíni bejárás: a szolgáltatás nyújtásának helyszíne közterület, mely egyénileg megtekinthető.

4. Ajánlatok benyújtása: Az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

5. Az ajánlat formai feltételei: Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektr. formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.

6. AT az EKR-ben elektr. űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b) Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§ (1)k) kb) bek szerinti, d)Kbt.62.§(1) k) kc) szerinti nyil, e) vált. bej. nyil; f) ESPD; g) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil.

7. Az ajánlathoz csatolandó az ATk, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás. Csatolandó továbbá ajánlattevő nyilatkozata a biztosításról.

8.Folyamatban lévő vált.bej-i elj esetén csatolandó a vonatk vált.bej-i kérelem egyszerű másolata elektr. feladás esetén a kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is.

9. Az alk. feltét és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szemphoz képest AK szigorúbban hat meg.

10. Nyertes AT köteles -legkésőbb a szerzkötés időpontjára – min. 15 000 000 HUF/év, azaz tizenötmillió Forint/év és káreseményenként min. 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint kártérítési limitre szóló, a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakmai felelősség biztosítási szerződést kötni v meglévő fel. bizt-át kiterjeszteni. Amennyiben az nyertes AT az előírt biztosítással a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni.

11. AK az eljárásban a Kbt.75.§(2)bek e) pontját nem alkalmazza.

12. AK a Kbt. 81§ (4)(5) bek-ét alkalm.

13. Értékelés: Kbt.76.§(2)c) alapján II .2.5) és II.2.14) pont szerint. Adható pontszám:0-10, Módszer: Ár: fordított arányosítás, szakemberek (2. és 3. részszemp) egyenes arányosítás, értékelés felső hat 36 hó.

14. AF IV.2.6) pontjában írt ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt.81.§ (11)bek-kel kell értelmezni. Kbt.73§(5)bek szerinti tájékoztatás a KD-ben.

15. Üzleti titok:a Kbt. 44.§ (1) bek.,EKR-ben erre szolg funkc

16. Ajánlatkérő projektársaság alakítását nem engedélyezi.

17. FAKSZ: Dr. Turi Ákos 416 Alk.jog: Kbt., 424/2017 kormrend, Ptk.

Ajánlathoz csatolni kell a nettó ajánlati ár bontása excel táblát kitöltve, mely a felolvasólapon az 1. értékelési részszempont alszempontjait támasztja alá.

Részajánlattétel: A szolgáltatás ellátásának tárgya egy egységként üzemelő közvilágítási rendszer, így a részekre bontás műszaki funkcionális szempontból nem lehetséges, ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget NEM biztosít.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2019