Palvelut - 510640-2018

20/11/2018    S223    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Painatus ja siihen liittyvät palvelut

2018/S 223-510640

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2408739-0
Postiosoite: Yliopistonkatu 5
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Maarit Päivike
Sähköpostiosoite: maarit.paivike@soste.fi
Puhelin: +358 405711314

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.soste.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Aivoliitto ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0399589-1
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Miia Suoyrjö
Sähköpostiosoite: miia.suoyrjo@aivoliitto.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.aivoliitto.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Ensi- ja turvakotien liitto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201112-5
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mikko Savelainen
Sähköpostiosoite: mikko.savelainen@etkl.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.etkl.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215403-8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mailis Salmi
Sähköpostiosoite: mailis.salmi@vtkl.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vtkl.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:

Osapuolet toimivat hankintarenkaana, yksi menettely ja toimittaja, erilliset päätökset ja sopimukset.

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/soste
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/soste?id=207219&tpk=5e9ba149-3ed5-4128-ad79-b2b76e1a9731
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: ry
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yleishyödyllinen yhteisö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Painopalvelut Aivoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Vanhustyön keskusliitto-Centralförbundet för de gamlas väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79800000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä yhteishankinta koskee painopalveluita. Osapuolet toimivat ns. hankintarenkaana siten, että kilpailutus toteutetaan yhtenä hankintaprosessina, mutta jokainen hankintayksikkö tekee oman hankintapäätöksen ja siihen perustuvat sopimukset valitun tarjoajan kanssa. Hankinnan kohteena on hankintayksiköiden painopalveluita ja jakelua sekä toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: Hankintayksiköiden ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (liite 1), Sopimusluonnos (liite 2) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (liite 3 JYSE 2014 Palvelut).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat hankintayksiköiden painopalvelut ja ja toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu liitteesä 1. Lehtien painopalvelut ja jakelu osalta palveluntuottaja suorittaa painatuksen ja jakelun kattaen mm. osoitteiston käsittelyn, kimputuksen, pakkauksen, toimittamisen sovittuihin osoitteisiin sekä postihuolinnan, postitettavien lehtien määrän ilmoituksen Postille ja postittajan työpöydän hoitamisen. Aivoliiton jäsenlehtien osalta myös postimaksulaskun käsittelyn ja taittolaskun käsittelyn.

Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita. Aivoliitto hankkii myös jäsenlehtien taiton.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: Hankinnan kohteen yleiskuvaus (liite 1), Sopimusluonnos (liite 2) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (Liite 3 JYSE 2014 Palvelut, päivitetty 2017) sekä kohdissa Vähimmäisvaatimukset ja Hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta määräostovelvoitetta tai yksinoikeutta tuottaa palveluita. Annettujen hintojen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset sekä tarjoajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. Lehtien painoon sisältyy myös jakelusta aiheutuneet muut kuin postimaksuista aiheutuneet kulut, esim. postihuolinta, osoiterekisterinkäsittely, postimaksu- ja taittolaskujen käsittelystä aiheutuneet kulut, palveluntuottajan pakkauskulut, kimputus, laatikkopakkaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajat varaavat oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaajat ilmoittavat option käytöstä kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovellisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja täyttää ilmoituslomakkeen liitteenä olevan ESPD-lomakkeen, joka toimii vakuutuksena. Vain valitun tarjoajan rekisteröitymistiedot tarkistetaan tai niistä pyydetään tieto tarjoajalta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/12/2018
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/06/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/12/2018
Paikallinen aika: 17:00
Paikka:

SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Postiosoite: Yliopistonkatu 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: maarit.paivike@soste.fi
Puhelin: +358 405711314

Internetosoite: http://www.soste.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/11/2018